BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Stepeni razvoja svesti (2. deo)

Društvo i ljudske emocije (srčana čakra – anahata)

 

Prelaz iz stanja svesti koje odgovara manipuri u anahatu je veoma važna stanica u razvoju svesti ljudskog bića. Ovde se po prvi put pojavljuje svest o zajedništvu, bazirana na plemenitijim osećanjima i vrlini ljudskog saosećanja. U biću počinju da se bude suptilnije energije emotivnog nivoa i stvarnost počinje da se doživljava kao iskustvo koje ima dublji značaj. Ovde se po prvi put fokus svesti pomera sa “ja” na “mi”. Tamna strana ovog stanja svesti je poistovećivanje sa društveno opšteprihvaćenim normama čak i kada nisu u skladu sa univerzalnom istinom, što je veoma često slučaj. Ljudskom se daje veliki značaj, ali na pogrešnim premisama, bez shvatanja o ograničenjima obične ljudske svesti i neprosvetljenog mišljenja i osećanja. Ovde počinje da se javlja umetnička inspiracija i umetnost uopšte, kao potreba da se podele shvatanja, unutrašnje blago i zajedničko emocionalno iskustvo. Zajedničko emocionalno iskustvo jača frekvenciju povezanosti među ljudima, što na nivou frekvencije svesti podiže svest o zajedništvu ljudi i prirode, pa posle i kosmosa, života, itd. Ovde se javlja i ideja važnosti opšteg dobra kao i osećanje o tome da postoji nešto dublje u nama što nije samo grube, materijalne prirode. Individuacija od socijalno-životinjske ovde postaje socijalno-ljudska. Snažna idealistička osećanja jačaju vezu sa izvorom ali još nije prisutna mudrost ili znanje. Tipičan primer ovog stanja svesti je genijalan umetnik, pisac ili stvaralac, u bilo kojoj oblasti, koji je u stanju da kroz svoje delo kanališe istinu, lepotu i uzvišene ideje i osećanja; pri tom vodi neuredan život, žrtva je poroka i vlastitih ličnih demona ili ima velikih problema sa svojim egom i karakterom. Usled toga ima problema u odnosima sa ljudima i partnerima, uprkos idealima, dobrim namerama i talentu za stvaranje. Dakle, emocije su snažne, ali nisu prosvetljene svetlom istinske svesti uvida, koji donosi dubinsko poznavanje sebe, to jest jasnoću u samospoznaji. Kada je prosvetljena, anahata daje veliku stvaralačku i umetničku inspiraciju. Odnosi sa roditeljima i emotivnim partnerima su razrešeni i harmonični, sve je jasno i oprošteno – otpušteno. Nema zameranja ljudima sa kojima smo imali emotivni odnos u prošlosti, niti ljudima sa kojima smo trenutno u bilo kojoj vrsti emotivnog odnosa ili kontakta. Osoba je veoma otvorena ka ljubavi i činjenju dobra. Intuicija se višestruko pojačava i usmerava aktivnosti i život osobe u pravcu koji osobu najviše ispunjava smislom i unutrašnjim skladom sa sobom. Ovde po prvi put biće zaista može da kaže “ja sam onaj koji jesam”.

 

Individuacija i viši um (grlena čakra – vishudi)


Na nivou grlene čakre (vishuda) unutar svesti počinju da se razvijaju apstraktne ideje i idealistički koncepti u mišljenju i shvatanju. Svest se sa nivoa emocionalne inteligencije seli u svet apstraktnog mišljenja i traganja za objašnjenjima stvarnosti, kao i pitanjima optimalizacije našeg životnog iskustva. Biće počinje da traži rešenja za ovladavanje prethodnim stanjima svesti i života, no još uvek ne razumevajući razliku između uma (mentalno-racionalnog) i svesti; još uvek su te dve stvari u ovom stanju svesti međusobno izmešane. Postoji jako podsvesno poistovećivanje sa ego-intelektom i kreativnim moćima uma. Manipura se i dalje reflektuje u stanju svesti grlene čakre i to tek na nivou krunskog centra biva prevaziđeno. Ipak, ovde se po prvi put javlja žeđ za istinom, bez koje je nemoguće doći do krunske čakre ili prosvetljene svesti. Ta odluka da neko “želi da zna” je od ogromne važnosti. Međutim, granicu od “želi da zna” do “želi da spozna” prelaze retki. Pre svega, zbog toga što to podrazumeva rastanak sa egom izgrađenim u niskom stanju svesti i početak ozbiljnog rada na sebi, što neminovno dovodi do suočavanja sa sobom, nelagodnosti, rušenja izgrađenog ego sveta. Ako je neko na tome izgradio celokupan indentitet, to izaziva ogroman otpor i strah. U smislu razvoja svesti na ovom stepenu se pojavljuje psihološko razumevanje sebe, što je veoma važan deo samospoznaje. Dakle, ovde nastaju razni psihološki koncepti i istinska nauka o prirodi prisutna kod manjeg broja naučnika koji su u višem stanju svesti od prosečnog (ne nauka kakva je danas, uglavnom, opterećena materijalističkom dogmom, krupnim i sitnim interesima i ego takmičenjem – usled čega spada pod stanje svesti manipure). U višem smislu razvoja svesti, u grlenom centru po prvi put nastaje nezavisno mišljenje; za razliku od mišljenja u manipuri gde je sve ograničeno vremenom, socijalnim kontekstom i uskim ego interesom. Ego Interes i ovde postoji, ali više usled poistovećivanja sa vlastitim indentitetom i vrednošću, a ne toliko usled materijalnih i socijalnih uslovljavanja. Nezavisno mišljenje otvara put ka razvoju više svesti i mogućnosti slobodne volje, koja je proporcionalna razvoju svesti, o čemu ću više reći u tekstu posvećenom slobodnoj volji. Na ovom nivou razvoja svesti postajemo svesni značaja razmene informacija i znanja među bićima, intelektualne saradnje i komunikacije. Kada je višuda prosvetljena, jačaju svi kapaciteti višeg stepena inteligencije i mogućnosti primanja i realizacije novih ideja i koncepata. Svaka nova generacija dece aktivira kolektivno vibraciju višude jer su nove generacije novi talas ideja u ljudskom iskustvu i nosioci budućnosti svih društvenih promena, tehnologija, znanja i filozofija življenja. U višudi se otvara apstraktni um i mogućnost da se mentalno “izađe iz sebe” i na taj način dobije nova perspektiva ili gledište na neku stvar, ideju ili problem što za posledicu ima nova rešenja, ideje i proširenje svesnosti. 

 

Razvoj svesti i duhovna vizija (čeona čakra, treće oko, adžna)

 

Nakon mentalno-intelektualne stepenice razvoja svesti na nivou grlene čakre, u čeonoj čakri (adžna) ulazimo u intuitivno-saznajnu. Osećanja i senzitivnost nervnog sistema i psihe se višestruko povećavaju i suptilna moć percepcije i uvida raste. Raste i moć direktnog opažanja psihičkih slika ispod praga svesti, kao i sposobnost da se dobije informacija ili uvid o nekom problemu ili saznanju direktno, bez posredovanja intelekta. Unutrašnji vid i percepcija se višestruko povećavaju kao i astralna osetljivost. Sva ova iskustva otvaraju biće ka duhovnom i ezoteričnom znanju. Prepliću se snovi i stvarnost i nesvesno pojačano izbija u svesnost, javljaju se lucidni snovi, vantelesna iskustva i pojačano strujanje kundalini u i van meditacije. Javljaju se vizije istinskog sopstva i proplamsaji vlastite i originalne kreacije unutar ideja, misli i prostora svesti. Jaz između “ovostranog” i “onostranog” se smanjuje i dolazi do njihovog jedinstva unutar svesti, u manjoj ili većoj meri. Svesnost je proširena, ali ovde nailazimo i na poslednji niz suptilnih zamki ega. Na ovom nivou rastu višestruko spoznajne, kreativne i okultne moći i sposobnosti ličnosti da materijalizuje zamisli i voljom utiče na okolnosti. Istovremeno, elementi nesvesnih animalno-socijalnih aspekata ega, iz predhodnih stepena razvoja, najčešće još nisu potpuno razrešeni i osvešteni jer se tek ušlo u prva prosvetljujuća iskustva. Veoma često dolazi do ego indentifikacije sa novootkrivenim moćima u sebi i usled toga velike vezanosti indentiteta za te sposobnosti. Ovo je poslednji nivo opijenosti sobom pre krune (krunska čakra), koja uvodi u istinsku skromnost, ljubav i nesebičnost. Pojačana percepcija u čeonoj čakri, ako je namera bića da se ide ka istini iskrena i snažna, višestruko ubrzava proces dobijanja uvida i razumevanja. Kada je ovo usmereno na čišćenje i transformaciju zaostalih primitivnih aspekata ega u ličnosti, opisanih u prvih nekoliko čakri, razvoj se značajno ubrzava. Plač i smeh ubrzanih dobijanja uvida i razrešenja ličnih problema, kao i razumevanja sebe i drugih bez osuđivanja, postaju gotovo svakodnevna stvar. To su znaci da je savikalpa blizu; krunska čakra se smeši. Kada je adžna prosvetljena, dobijaju se prva jača prosvetljujuća iskustva i veoma značajni uvidi o sebi i životu, koji su važni ne samo za dati trenutak nego i za ceo budući život osobe. Dolazi do kompletnog buđenja i otvaranja ka sebi. Otkriva nam se naša vizija sopstva, gde nam postaje jasno naše unutrašnje usmerenje. Unutrašnji vid i percepcija suptilnih energija, psiholoških stanja, kao i vlastitih duhovnih procesa rasta, višestruko se uvećava. Unutar svesti dolazi do jasnoće o povezanosti misli, emocija, stanja svesti i materijalne stvarnosti, to jest naših okolnosti u životu. Nastaje razumevanje kako i zašto nam se neko iskustvo desilo ili se dešava. Logika zakona privlačenja nam postaje potpuno jasna, na iskustvenom nivou. Usled pojačane percepcije i jakih uvida javljaju se prva iskustva unutar svesti koja ulaze u frekvencije krunske čakre. Po prvi put smo tada u stanju da doživimo sebe direktno i kompletno kao svetlost svesti bića.

 

Procesi uvida i prosvetljenja (krunska čakra – sahashara)

 

O stanju svesti koje odgovara krunskoj čakri sam već pisao u tekstu “Prosvetljenje – direktno iskustvo istine“, ovde bih dodao samo par stvari o savikalpa i nirvikalpa stanju spoznaje.

Prevešću ove stare koncepte u moderniji jezik i shvatanje.
U nirvikalpa stanju, koje je najviši nivo prosvetljenja (i on ima svoje nivoe, što je opet tema za neki drugi tekst), karma i stanja svesti iz nižih čakri su većinom razrešene i biće je u stanju da deluje u prosvetljenom stanju svesti u svim životnim aktivnostima; dok je u savikalpa stanju još ostalo nešto čišćenja materijala iz donjih centara što u manjoj ili većoj meri ograničava prosvetljeno delovanje unutar nekih životnih aktivnosti ili aspekata ličnosti. U savikalpi je sve osvešćeno isto kao i u nirvikalpi, no ima još zaostale karme, koja mora da se očisti radom na sebi u vremenskom trajanju. Stvar je više tehničke prirode obavljanja tog posla, a ne stanja spoznaje. I savikalpa i nirvikalpa su izuzetno visoko stanje svesti, a najveća razlika je u mogućnosti sprovođenja svetlosti totalne svesti kroz aktivnost u MEVP-u (materija, energija, vreme, prostor) i nešto manje na samom astralnom planu, kao i u stepenu odgovornosti koje takvo stanje svesti nosi. U nirvikalpi je odgovornost veća, jer su duhovne moći i energetsko polje takvog bića jači i veći, kao i njegov uticaj na stvarnost samim postojanjem, a kamoli aktivnim delovanjem. Pod čišćenjem ostataka karme u savikalpi podrazumevam potpuno razrešavanje zaostalih lekcija u zrenju ličnosti i odnosa prema sebi, drugima, vlastitom postojanju i mestu u kosmosu, popravljanje zaostalih problematičnih aspekata u ličnosti i njihovo reprogramiranje u meditaciji ili drugim tehnikama, kao i potpuna usklađenost sa višim sopstvom u ponašanju, mišljenju i aktivnostima. Psihofizički bi se savikalpa stanje prosvetljenja manifestovalo tako da osoba po volji može da uđe u meditativno stanje ili direktnim stimulisanjem i buđenjem kundalini indukovano trans stanje, u kome energija snažno i slobodno struji ispunjavajući nju i prostor oko nje blaženstvom i svetlošću. U tom stanju nema misli, samo osećanje potpunosti, jasnoće i ljubavi, uz snažnu ekstazu koja ispunjava celo biće. Javlja se potpuni mir, blaženstvo i osećanje ispunjenosti koje se ne može opisati jer prožima sve. To je savikalpa prosvetljenje i što je vremensko trajanje mogućnosti održavanja tog trans stanja duže to je stepen prosvetljenja višeg nivoa. Daljim napretkom stepen prosvetljenja raste ka nirvikalpi.

U nirvikalpi osoba je neprestano u takvom stanju i pretstavlja hodajućeg sveca. Ne zavisi od meditativnog transa nego je neprestano u toj vibraciji, svejedno da li hoda, spava, radi ili meditira. Neprestano kanališe totalnu svest i misli o dobrobiti svih bića; to je istina i ljubav u jednosti. Jasno je iz svega ovde napisanog da se poneka lekcija može preskočiti i provući ispod našeg radara svesti sve do adžna čakre, međutim ne i u krunskom centru. U krunskoj čakri, da bi se energija otvorila moraju svi aspekti ega da se ogole i osveste, jer se stanje svakog energetskog centra (čakre) i aspekta ličnosti i života, reflektuje u svesti koja je primarno povezana sa krunskom čakrom. Osnovni recept za uspeh u prosvetljivanju bića je razvoj vrlina, pročišćenje motiva za delovanje, stalna težnja za istinom i opraštanje sebi i drugima. Sve to se postiže kroz stalno samousavršavanje, vredan rad na sebi i svakodnevnu praksu. Iz izloženog možemo videti da se stanje svih energetskih centara i polja energije reflektuje na stanje krunskog centra, to jest na naše polje svesti. Iz krune dolazi impuls ka razvoju svesti i kroz proces prosvetljivanja se taj svesni energetski impuls vraća u krunu, zatvarajući krug kosmičkog kruženja energije između različitih frekvencijskih nivoa stvarnosti i svesti.

Leave a Reply