Uncategorized

Disanje

Bez disanja nema života, to je svakome poznata činjenica. Bez hrane možemo, u proseku, živeti nekoliko nedelja (iako je moguće programirati življenje na prani, energiji preko disanja, ali to je druga tema), bez vode svega nekoliko dana, a bez vazduha 15 minuta. Disanje je toliko integralni deo našeg života da ga ne primećujemo sve dok se ne izložimo jačem uzbuđenju ili naporu. Ono je tačno na pola puta između kontrole voljnog i nevoljnog nervnog sistema i može funkcionisati sa i bez naše svesnosti. Na ovaj način ono je idealna spona svesti i nesvesnih fizioloških procesa koji se neprestano dešavaju u organizmu, na nivou ćelije i opšteg metabolizma. Ovu su činjenicu davno utvrdili prvi joga majstori i šamani i počeli da je koriste za uticaj na promenu svog psihofizičkog stanja i kao pomoć u postizanju viših stanja svesti. Iako vežbe disanja ne mogu same po sebi da podignu ljudsku svesnost, one su značajan činilac u ovladavanju vlastitom energijom i samim tim postaju bitan faktor u procesu samospoznaje i isceljivanja organizma. Proširenje svesnosti podiže nivo naše energije, ali isto tako mi možemo povoljno uticati na proširivanje polja svesti uz pomoć podizanja nivoa energije.
U Šaolinskom sistemu borilačkih veština metodičan rad na kombinaciji vežbi disanja, meditacije i psiho-fizičkog treninga, dovodi do gotovo nadljudskih sposobnosti, velike brzine, čvrstine tela, brzog oporavka od povreda i visokog nivoa energije i snage. U joga i u Šaolinskom sistemu samorazvoja, disanje se posmatra sa mnogo dubljeg aspekta od čisto hemijskog. Ljudi koji su profinjenjem svoje percepcije i nervnog sistema postali vrlo senzitivni, počeli su da jasno osećaju vezu disanja i toka energije u telu i prostoru svesti. Tako se u oba pomenuta sistema vazduh posmatra kao nosač i katalizator prane – čija (životne energije) čijim se nivoima i tokom može upravljati preko koncentracije, vizualizacije i voljnog menjanja ritma i oblika disanja. Tako, na primer, kada se dah zadržava, raste količina ugljen dioksida u krvi što utiče na širenje krvnih sudova; tako povećana količina krvi dolazi do svake ćelije čime se stvara efekat pojačane razmene materija i čišćenja i obnavljanja tela na dubokom ćelijskom nivou. Ovo zna svaki ozbiljniji praktikant joge. Posle vežbi disanja čovek se oseća sveže, napunjeno energijom, odmornije i smirenije. Kada se vežbe disanja izvode redovno i disciplinovano, čišćenje i isceljivanje organizma se pojačava i ubrzava, a raste čovekova otpornost na bolesti i atmosferske i druge uticaje. Ceo organizam postaje jači, brže se oporavlja i ima veće rezerve snage i energije. Isto tako, kada se redovno izvode vežbe disanja u određenom ritmu brojanja i sa dužim ili kraćim zadržavanjem daha, trenira se usporavanje moždanih talasa što dovodi do smirenog stanja uma i tela u kome je pojačana perceptivnost uz veću jasnoću u prostoru uma i svesti, što je optimalna priprema za praksu meditacije. Stanje relaksacije je neophodan preduslov za uspešnu meditaciju. U relaksiranom stanju smo otvoreni i spremniji da primimo informacije iz naše duboke unutrašnjosti. Takođe smo i u boljem kontaktu sa svojim osećanjima i lakše ih prepoznajemo i integrišemo u skladnu celinu.
Sa druge strane imamo i brze i intezivne vežbe disanja poput bhastrika disanja, gde se brzo ritmički udiše i izdiše uz pokret stomakom napred nazad i vežbe brzog udisanja i izdisanja uz spontane pokrete tela. Ove vežbe imaju specifičan zadatak da aktiviraju i probude tokove životne energije (kundalini) u celom sistemu psihe i tela. Pre njihovog metodičnog izvođenja potrebno je adresirati i obraditi osnovne traume i neurotske mehanizme, psihološkim i meditativnim tehnikama, jer snažno buđenje energije može aktivirati psihološke mehanizme sa energetskog nivoa sa kojima još nismo u stanju da se suočimo. Ako duša želi jedno, a površni ego snažno nešto drugo ili ako nismo spremni, jako buđenje energije može aktivirati psihičku ili fizičku krizu i jake procese izbacivanja bola, itd. Da bismo to izbegli i držali procese transformacije pod kontrolom, radimo pripremna čišćenja i isceljivanje psihe, pa tek onda intanzivan rad sa kundalini.
Energiju disanjem nije toliko teško probuditi, ponekad je dovoljno 15 minuta jakih energetsko-disajnih vežbi da bi se aktiviralo strujanje kundalini. Međutim, ako sistem nije pročišćen i pripremljen energija će se brzo raspršiti, a može doći i do zloupotrebe te energije. Pojačan naboj energije puni i harmonične i neharmonične aspekte naše ličnosti, tako da sa kundalini buđenjem treba biti jako pažljiv. Ako smo nezreli i nespremni veoma lako možemo dodati karmu na svoj konto umesto da je očistimo. Ako želimo rad na intenzivnom buđenju energije treba da smo savladali veštinu fokusa pažnje i životno radne discipline. Redovna duhovna praksa je ovde obavezan preduslov koji nas čuva od gubitka balansa i mogućih zastranjenja u neravnotežu. U procesu meditacije probuđenu energiju treba usmeriti ka konstruktivnim životnim, kreativnim i duhovnim ciljevima. Na ovaj način treniramo upravljanje vlastitom energijom i postajemo zaista svesna bića koja vladaju sobom i svojim postupcima i životom.
 

1 thoughts on “Disanje”

  1. Povratni ping: canadian drugstore

Leave a Reply