BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

BUĐENJE – Ljubav će spasiti svet

PREMISA 1          –              Lepota će spasiti svet (Dostojevski)
PREMISA 2          –              Ljubav je lepota (Buda)
KONKLUZIJA      –              Ljubav će spasiti svet
 
U kako divno i kako neobično doba živimo! Doba u kome se planeta cepa na dve, u kome se čovečanstvo razdvaja i spaja.
Sa jedne strane imamo žestoku trku za novcem, za posedovanjem, za moći, za društvenim priznanjima, ljude sasvim okrenute sticanju materijalnih vrednosti, ljude koji uživanje nalaze u svemu onome što novac može da im pruži – skupim vinima, egzotičnim jelima, preplaćenoj garderobi, putovanjima na daleke turističke destinacije, besnim kolima, statusnim simbolima… To je svet u kome sve i svako ima svoju cenu, svet u kome je novac religija. Oni kupuju prijateljstva, kupuju ljubav, kupuju poštovanje i ni ne znaju da može drugačije. Njihov svet strogo je materijalan. Oni mogu i ne moraju verovati u boga nad nama samima, oni mogu i ne moraju verovati u ljubav, mogu biti mekša srca ili tvrđeg, mogu biti i pošteni i nepošteni, ali ti ljudi uvek će odluke donositi mozgom, raciom, kalkulacijom, oni žive proračunato, bez prepuštanja okolnostima. Oni shvataju sva pravila ovog nametnutog 4D sistema u kome živimo i nalaze svoje mesto u društvu. Društvo ih većinom percipira kao uspešne i ostvarene ljude u životu. Oni to i jesu, oni su stub na kome naše društvo počiva, materijalizacija muške energije, jin energije – agresivne, preduzimljive, borbene, iskalkulisane, fokusirane, sa jasno izgrađenim ciljem, uvek okrenute ka spoljašnjosti, ekstrovertne.
Ta snažna muška energija koja vlada svetom, dovela nas je do pred kolaps društva, izbacila je svet iz ravnoteže i povela ka samouništenju. Samom božjom voljom i danas uživamo u lepoti našeg plavog neba i naše predivne majke Zemlje. Zahvalimo za to onom drugom delu našeg društva – onom koje je oslobodilo žensku energiju, jang i izbalansiralo naš svet.
Kako izgleda ta druga grupa ljudi? To su ljudi koji su shvatili lažnost nametnutog 4D sistema, koji su shvatili nepostojanje vremena kao koncepta u koji verujemo, važnost misli i samog trenutka. U moderno vreme, nazivamo ih probuđenima. Ovo su ljudi koji uviđaju višu sliku, koji vide iza vela materijalne iluzije u kojoj živimo. Ti ljudi, shvatili su važnost energije i vibracije, shvatili su univerzalne zakone karme, privlačenja, kreiranja. Oni žive u trenutku i hrabro se suočavaju sa svim što im trenutak donosi, pokušavajući da budu najbolja verzija sebe jer oni znaju – kako seješ tako i žanješ. Ova druga grupa ljudi, obuhvata sve one koji se nikada nisu uklapali u postulate savremenog društva. Oni su, najčešće, još kao deca imali osećaj nepripadnosti, neshvatanja, različitosti od drugih. Oni su rođeni takvi, na ovom svetu, baš da bi svet doveli u ravnotežu. Materijalni interesi im nisu od važnosti, oni shvataju da materijalno ne donosi sreću. Oni su okrenuti ka sebi, ka unutra, neguju svoj mir i ljubav ka svakom elementu čovečanstva. Oni shvataju da svako vidi sa svog nivoa razvoja svesti i da ne mogu promeniti druge,mogu samo sebe. I oni to rade – oni rastu i menjaju se iz dana u dan, oni snaže svoja duhovna tela, oni podižu svoju vibraciju i samim tim podižu generalnu vibraciju Zemlje. Retko ćete ih videti na velikim ekranima, retko ćete čitati o njima u novinama, a oni su ljudi zbog kojih smo još uvek tu. Oni su jaka ženska energija – oni cene lepotu, umetnost, dobrotu, čista srca, otvorene odnose, oni su nežni prema svetu oko sebe, oni veruju u ljubav kao pokretačku silu univerzuma i pomaganje drugima, jer oni su svesni – nema drugih, odvojenost je samo prividna, fizička. Oni shvataju da svi smo mi samo jedna nit u beskrajnom tkanju svemira. Oni su pasivni princip i na svet utiču na daleko suptilniji način od pripadnika muške jin energije.
Tranzicija je moguća za svakog pojedinca obojenog muškom energijom, kao i za svakog pojedinca obojenog ženskom energijom. Ravnoteža je odgovor.
Kako je celokupno naše postojanje obeleženo dualnošću, sa dva principa, pozitivnim i negativnim, muškim i ženskim, aktivnim i pasivnim, jinom i jangom, tako je i sam čovek podložan istom kriterijumu. Mi smo svi sklop dve energije u nama i obično jedna preovladava. Čovek postaje budan kada dovede energije u ravnotežu. Balansom dve energije u svom telu, čovek probuđuje unutar sebe uspavanu energiju – kundalini šakti, energiju zemlje, ženskog polariteta. Buđenjem kundalini energije, čovek počinje da vidi iza vela iluzije, da uviđa zakon uzroka i posledica, da uviđa potpunu povezanost svega na ovome svetu. Čovek počinje da uviđa kako svet zaista funkciniše i da iza neprekidnog brbljanja naših misli postoji sasvim drugačiji, suptilniji, ali ništa manje stvaran svet, neprotiv! Čovek tada uviđa lažnost našeg fizičkog sveta, holograma u kojem se nalazimo i spoznaje istinu koja leži u pozadini.
Prva grupa predstavlja evoluciju društva, druga grupa predstavlja evoluciju svesti. Druga grupa poseduje kapacitet da razume prvu grupu, ali prva…nikada neće shvatiti drugu, sem ukoliko ne uđe u tranziciju i dovede sebe do buđenja.
Buđenjem, čovek počinje da oseća energiju, postaje je svestan u životnim okolnostima. Buđenjem, čovek aktivira svoje šesto čulo. Odjednom, počinjemo da osećamo oko sebe energetske vrtloge, strujanja, peckanja, postajemo svesni tuđih emocija, mi saosećamo i osećamo, svet se menja pred našim očima. Sve što smo mislili da znamo nestaje i novo znanje se pojavljuje. Čovek postaje svestan svog ega – lažne slike sebe i prozire ga. Čovek buđenjem dobija darove. Kada se probudite, vaše telo počinje da leči samo sebe. Energetski kanali se otvaraju, propuštaju energiju da slobodno cirkuliše vašim telom. Energija leči vaša duhovna tela, a duhovno telo leči vaše fizičko telo, restruktuira DNK. Budan je svestan povezanosti.
Buđenjem , čovek dobija darove. Nekada prođu godine dok ih ne spozna i razvije, ali oni su uvek tu. Darovi su sve ono što hrišćanska crkva navodi pod „darovima Svetog Duha“, a hinduizam podvodi pod „moći Sida“. Buđenjem, čovek proširuje svoju svest, aktivira uspavane centre u svom mozgu. Buđenje u potpunosti menja perspektivu. Sve staro umire i novi čovek se rađa – kao zmija koja menja svoju košuljicu. Sa nas se svlače slojevi, sve dok se ne ogolimo do same srži našeg bića i do spoznaje ultimativne istine koja stoji iza svega – svi smo mi samo nit u beskrajnom tkanju univerzuma, svi smo mi komadić jedne iste slike, svi smo mi različita manifestacija jedne energije, jednog boga iznad svih nas, svi smo mi materijalizacija beskrajne svesti i bezuslovne ljubavi. Da, to je ono do čega čovek dođe napredujući na putu buđenja – iznad svih nas samo bog, samo ljubav, najjača sila svemira. Njena moć je beskrajna, ona prevazilazi sve prepreke, ona je jedina sila koja ne gubi svoj intenzitet, večna, postojana, neprekidna, van granica ljudskog razuma i poimanja. Ljubav je sila univerzuma. Ona sve umnožava, ulepšava, osvetljava, ona svaku bolest leči i svaki problem nestaje pred njenom moći. Ljubav ne prestaje i ne nestaje. Ona je večna. Ako ne nalazite istinu u ovim mojim rečima, onda vi nikada zapravo niste voleli, usudiću se da kažem. Ne postoji ništa moćnije na ovome svetu od ljubavi.
Probuđeni na ovoj zemlji obuhvataju mali procenat populacije, a energija tog malog procenta ljudi, vratila je svet sa ivice kolapsa na kome se on nalazio, toliko je moćna ta vibracija ljubavi u kojoj probuđeni i osvešćeni žive.
Kako je kundalini energija „zarazna“, ona podsvesno utiče na svakoga ko se susretne sa njom, ona suptilno podiže vibraciju okruženja probuđenih ljudi i polako, dolazi do sve većeg broja onih koji se bude i koji uviđaju jedan novi svet.
Kuda nas to vodi?
Vidim ispred nas kako se planeta „cepa na dva dela“. Vidim dve vrste koje koegzistiraju, jedva svesni postojanja jedni drugih. Vidim dva sveta u jednom, materijalno i duhovno koje se sada preklapaju, ali vremenom imaju sve manje zajedničkog. Vidim Zemlju na kojoj žive dve vrste – jedna sa pet čula, druga sa šest čula. Vidim nerazumevanje, ali i mir, prihvatanje. Vidim sve manje ratova, sve manje boli, sve manje gladi. Vidim smeh i ljubav kuda god da pogledam. Vidim lepotu božje kreacije u svom punom sjaju. Vidim čovečanstvo na svom vrhuncu, evoluciju čoveka i svesti, neprekidnu. Vidim dva sveta kako se pretapaju jedan u drugi, bas kao simbol jin-jang. Vidim ravnotežu, balans, ponovni procvat prirode, menjanje kursa u kome čovečanstvo ide, saradnju sa majkom Zemljom i sa bogom. Vidim procvat zelene energije, vidim manje gladnih, vidim budne i srećne. Vidim bogate i srećne. Vidim mir koji nam dolazi, vibraciju kako se podiže. Vidim svet harmonije i ljubavi. Vidim kako boja kože, statusni simboli, seksualna opredeljenja, verske razlike – više ne predstvljaju problem. Vidim čovečanstvo koje je osvestilo sebe i koje podržava različitost, jer niko, ama baš niko na ovom svetu, nije kao neko drugi. Vidim ljude koji pokušavaju da to budu – nešto što nisu, kako se prepuštaju višem smislu i ispunjavaju svoju svrhu na ovoj predivnoj planeti…
Vidim vreme koje dolazi, vreme ljubavi i lepote. Vidim otkravljena srce, ujedinjenje, blagost i milost….Vidim svet o kakvom čovečanstvo mašta hiljadama godina, kako u njemu uživaju naši potomci. Vidim svetlost koja je odagnala tamu…
Kako da obezbedimo ovakvu budućnost za neše naraštaje? Kako da im ponudimo svet bolji od onoga u kome smo se sami rodili? Samo, menjajući sebe…
Ljudi ne razumeju kako menjajući sebe mogu da promene svet. Najplastičnije objašnjeno, zamislite svet očima jednog optimiste – sunce sija, ptice pevaju, potoci žubore, nebo je plavo, časa polu-puna, život je lep! A sada zamislite svet očima jednog pesimiste – ozonske rupe, zagađen vazduh, zageđene vode, ratovi po celom svetu, nemaština, glad, korupcija…nebo sivo, kiša pada, sunce zubato, čaša polu-prazna. Te dve osobe, u mom opisu pomalo ekstremi – zarad plastičnosti samog opisa – te dve osobe žive u potpuno različitim svetovima. Jedan je divan, drugi je paklen. U kojoj ste vi grupi? Zamislite sad svet sačinjen samo od optimista i svet sačinjen samo od pesimista. U kom biste voleli da živite?
Mi svojim mislima oblikujemo svet u kome živimo, a naše misli se prepliću i tvore kolektivnu svest. Kolektivna svest sadrži većinsko verovanje čovečanstva. Kako je svet produkt naših misli, naše svesti, ovakva planeta na kojoj se sada nalazimo – produkt je neše kolektivne svesti. Svaki pojedinac gradi tu kolektivnu svest. Kako se bude osvešćivao dovoljan broj pojedinaca, tako će se menjati i kolektivna svest i tako će se polako menjati i svet u kome živimo. Čovečanstvo prolazi kroz svoju evoluciju, a naša draga majčica Zemlja evoluira sa nama. Vremenom, kada kritična masa ljudi osvesti u sebi uspavanu božansku energiju, kundalini šakti, dogodiće se ogromna promena sveta u kome živimo, on će polako prelaziti u petu dimenziju – pravu dimenziju Zemlje, onu koja se oslobodila nametnutog sistema – matriksa u kome živimo, ograničenog sa tri prirodne i četvrtom nametnutom dimenzijom. Ta četvrta dimenzija, izmišljena – vreme, potpuno je pogrešno usmerila naš svet i naš razvoj. Izgubili smo vezu sa trenutkom, mislima samo stalno ispred ili iza, pa stoga nikada u potpunosti ni ne iskusimo sve blagodeti života, jer one su sve sadržane samo u trenutku.
Menjajte sebe, zarad dobrobiti svoje dece, zarad budućnosti ove naše predivne planete, zarad vašeg ličnog mira i sreće. Okrenite se ka sebi, ka unutra. Otkrijte svoje potencijale, prepustite se višem dobru. Imajte vere. Pustite se životu da vas nosi. Prepuštanje vam uvek donosi mir, bol je uvek posledica otpora. Imajte vere u sebe, u veliki božji plan. Osvestite svoju posebnost, osvestite svoju misliju u ovom našem matriks-sistemu. Probudite se. Živite mir, živite ljubav. Nemojte čekati da dobijete, dajte svima bez očekivanja. Pružite ljubav sebi i svim ljudima oko sebe. Osvestite da niko nije ni bolji ni lošiji od drugog. Nismo ni svi jednaki. Svi smo sasvim različiti, posebni, sasvim autentični u toj našoj različitosti i svi, apsolutno svi, vredni smo ljubavi. Pružite ljubav onima koji je nikada nisu osetili i videćete njihovu promenu, pružite ljubav onima koji vas gađaju otrovnim strelicama i videćete – ljubav je protivotrov. Pružite ljubav onima koje ne razumete – da biste nekoga sasvim razumeli morali biste biti on. Pružite ljubav onima koji je ne zaslužuju – njima je najpotrebnija. Pružajte ljubav prvo sebi, pa onda svima…jer ljubav, ljubav nije primanje, ljubav je nesebično, bezuslovno davanje, bez ikakvih očekivanja zauzvrat. Pružite ljubav i videćete kako će ona poteći kao reka vašim životima – kako seješ tako i žanješ…
Pustite seme ljubavi neka klija, neka ispuni vaša srca i čitav svet. Ubacimo ljubav u kolektivnu svest i od Zemlje ponovo napravimo raj…ljubav će spasiti svet…
Volite i dajite, svim svojim srcem i videćete kako će se promeniti vaš svet. Samo ego žudi da dobije, duša čezne da da..
U tom maniru, dragi moji braće i sestro, po precima i po duši – šaljem vam svima puno ljubavi i svetlosti, neka vam olakša dan i osvetla sve mračne trenutke…
 

Leave a Reply