KUNDALINI

Buđenje Kundalini Šakti – kako se živi, kako se voli, kako se umire

Uspavana u samom dnu vaše karlice leži moćna, primarna energija Zemlje. Nekada budna, kada su osveštene duše koračale našom Zemljom, sa rastom Ega povlačila se sve dublje i dublje u dubine našega bića, da bi najzad usnula čvrstim snom, čekajući da doba buđenja dođe.
Opisana simbolom zmije, životinje snažno povezane sa energijom zemlje, Kundalini Šakti pojavljuje se u svim antičkim kulturama kao veza sa kreatorom sveta, veza sa višom dušom, primarna energija čoveka, božji dar, Sveti Duh… Vekovima mistifikovano, u novom dobu antičko znanje je najzad dobilo potporu u nauci. Teorije kvantne fizike i eksperimenti kvantne mehanike potvrđuju da je sve energija u svojim različitim oblicima i gustinama, potvrđuju da je svest primarni kreator našeg sveta, potvrđuju da se svaka informacija zauvek nalazi zabeležena u postojanju univerzuma, potvrđuju da svo znanje već postoji, potvrđuju postojanje multiverzuma, potvrđuju večitost postojanja duša, potvrđuju postojanje boga…
Kako da mi svi, odrasli na postulatima materijalnog sveta, prihvatimo ta nova znanja i uvrstimo ih u svoj način percipiranja sveta oko sebe? Usmerena pažnja uvek je odgovor. Sve ono na šta se pažnja usmerava raste, sve ono sa čega se pažnja uklanja nestaje. Stalna svest o energiji i zakonima unverzuma naučiće nas življenju u skladu sa sopstvenom prirodom i nesumnjivo nas povesti ispravnom stazom našeg bivstvovanja.
Kundalini Šakti – primarna, moćna energija zemlje, uspavana u dnu vaše karlice, čeka momenat u kome ćete se sasvim prepustiti životu i sopstvenoj sudbini.
Do buđenja Kundalini energije može doći na više načina. U novom dobu sve su češće priče o spontanim probuđenjima – buđenje Kundalini energije kod ljudi koji se nikada nisu bavili nikakvom duhovnom praksom. Probuđenje se najčešće dešava kod onog introvertnog, povučenog tipa ljudi jakih emocija, koji po samoj svojoj prirodi ulaze u dubinu stvari, koji imaju razvijenu maštu i snažan osećaj višeg smisla u ovom životu. Takva vrsta ljudi najčešće doživljava probuđenje u teškim životnim krizama, u kritičnim situacijama, kao pripremu za velike životne preokrete ili podršku na životnom putu. Takođe, spontano probuđenje Kundalini energije može biti izazvano i susretom sa vašim „blizanačkim plamenom“ ili „blizanačkom dušom“, kao potvrda uspešnog ispunjenja božanskog plana i dar za budući spiritualni razvoj.
Do buđenja Kundalini energije dovode i različite tehnike kundalini joge, meditacija i vežbi disanja (pranayama), ali one same po sebi nisu dovoljne ukoliko sam aspirant ne radi na promeni svoga stava i svoje svesti. Mnogi su proveli decenije izučavajući pranajamu i kundalini jogu, a da se nisu probudili. Neophodan sastojak za svako buđenje, ujedno najlakši i najteži put je – potpuno propuštanje sebe svemu što dolazi. Kada dovedete sebe u stanje potpune opuštenosti tela, umirenosti disanja, utihnuću svesti, kada osetite svaki otkucaj vašeg srca u telu, svaki zvuk kako narušava tišinu, kada se utišate, umirite i prepustite bogu, bez želja sem jedne za stapanjem sa njim, kada shvatite da ste spremni da umrete, vi ste spremni i da se probudite… Kundalini se budi kada dođemo do potpunog prepuštanja, kada dignemo ruke od svega i prepustimo se božjoj milosti. Morate se odreći svega, da biste dobili sve.
Sa energetske strane to izgleda malo drugačije. Kroz naše telo prolazi energija muškog i ženskog polariteta, putujući kroz naše energetske kanale – nadie stvara naše energetsko polje. Ženska energija odgovara levoj, a muška desnoj strani našeg tela i kod velike većine ljudi je u disbalansu – uvek jedna preovlađuje; do buđenja Kundalini energije dolazi kada ostvarimo savršen balans te dve energije u našem telu – balans između snaga i slabosti, emocija i racia, nežnosti i grubosti… Kundalini je nagrada za našu izbalansiranost.
Simptomi probuđenja Kundalini energije mogu biti raznoliki. Ono što je najčešće navođeno kao simptom probuđenja su osećaj strujanja energije kroz telo, nevoljni pokreti tela (krije), osećaj električnih impulsa u telu, osećaj toplote ili hladnoće (posebno u predelu kičme), trnci po rukama i nogama, osećaj kao da mravi šetaju po vama, zvukovi poput visokih frekvencija, zujanja, flaute i slično, iznenadne promene emocija ili raspoloženja, naleti kreativnosti, vizije…
Simptoma je mnogo i oni pored opštih mogu biti i sasvim individualni. Ne postoje dve osobe na ovom svetu sa istim iskustvom buđenja. Sedam i po milijardi ljudi, sedam i po milijardi načina da se neko probudi. To samo govori u prilog o posebnosti i jedinstvenosti, specifičnoj ulozi i svrsi svakog živećeg pojedinca.
Kada doživite buđenje Kundalini energije, u vama se na prvi pogled nije promenilo mnogo toga. Odjednom se osećate drugačije, ispunjeniji ste, pitate se kako ste živeli bez toga. Vi počinjete da uviđate svet onakav kakav on zaista jeste – sav satkan od energije i vibracije, vi počinjete da dublje boravite u svakom trenutku koji vam život nudi, vi ste sada svesni da nije svet samo ovo naše fizičko telo. Snovi postaju življi, dublji, sa puno značenja. Vi počinjete da vidite sebe novim očima, svesni ste da ste vi iza te spoljašnjosti od krvi i mesa, shvatate da ste iza neprekidnih misli koja vam zatrpavaju um – jer vi ste onaj koji misli, shvatate da ste iza emocija – jer vi ste onaj koji ih oseća. Vi shvatate da ne postojite vi u telu, nego da telo postoji u vama i vi postajete gospodar svoje sudbine. Vi ste budni i svesni da svet uopšte nije takav kao što na prvi pogled izgleda, počinjete, poput deteta, da učite iz početka umetnost življenja.
Buđenje Kundalini energije u vašoj prvoj čakri nikako nije kraj, ono je tek početak puta istinskog probuđenja, put restruktuiranja vašeg DNK, put proširenja vaše svesti, put ostvarenja sopstvenih potencijala, put čišćenja sopstvene karme, put prosvetljenja.
Čovek postaje prosvetljen kada svoju Kundalini energiju, iz karlice podigne do svoga temena, do sedme, poslednje telesne čakre.
Svako sposoban da se u potpunosti prepusti u mogućnosti je da dovede sebe do probuđenja. Razlog što nismo svi budni je što prepuštanje, premda zvučalo jednostavno i lagano poput disanja nije ni malo lako. Ono bi trebalo to da bude, ali nije. Naš mozak ne dozvoljava stvarima da budu lake. On se oseća na poznatom terenu samo sa stvarima koje je upoznao, on obrađuje informacije, raščlanjuje poznato, vrti već naučeno. Kada se naš mozak susretne sa nepoznatim dubinama, on uključuje sve odbrambene sisteme da ne izgubi kontrolu. Vi treba da ga umirite, utihnete, usporite. Vera je esencija ovog uspeha. Što je vaša vera jača, vaše opuštanje će biti jednostavnije. I kada kažem „vera“, nikako ne mislim na religiju, mislim na vaše  poverenje u višu silu, viši plan, poverenje u sopstvenu životnu misiju.
Probuđenje Kundalini energije i njeno izdizanje ka krunskoj čakri i prosvetljenju neće biti lagan put. To je vaša bitka sa samim sobom, sa sopstvenom slikom sebe, sveta, sa sopstvenim očekivanjima, željama, uverenjima, stavovima. Vi počinjete da radite veliku reviziju sebe, ništa ne ostaje zakopano, ništa sakriveno. Svaki strah izađe na površinu da bude raščlanjen, shvaćen i prevaziđen, svako očekivanje rasprši se kao balon od sapunice. Sve u vama umire i vi umirete zajedno sa tim. Slojevi se skidaju, rastapaju, slabosti izlaze na površinu, „gresi“ isplivavaju pred vašim očima da vas još jednom povrede, kako biste kroz bol doživeli rast. Svaki mračan kutak vašeg bića biće osvetljen, svaki mrak ugledaće svetlost dana. Buđenje Kundalini energije nije put za kukavice. Daleko je lakše nastaviti bitisanje u iluziji kojom su obojeni naši životi, kakvi-takvi, jednostavni, prizemni, skloni analiziranju i prepričavanju. Daleko je lakše živeti izmišljenu sliku sebe, nego se suočiti sa sopstvenim odrazom u ogledalu. Ne, buđenje nije put za kukavice. Buđenje je put za one hrabre, matore duše, sposobne da se uhvate u koštac sa svim dubinama života , da se uhvate u koštac sa samim sobom i da dozvole da izgube. Da, baš tako – izgubiti. Kada se borite, vi jačate ono protiv čega se borite. Kada otpor nestane, nestane i borba. Izgubite i dobićete više nego što ste sanjali da možete da imate.
Ne želim ovde da vam pričam o darovima koje dobijate na svom putu probuđenja, o svim onim darovima koje su kroz istoriju pripisivali prosvetljenim ljudima, ne želim jer darovi nisu cilj, oni su samo nagrada za istrajnost na našem putu i onaj ko od dara napravi cilj, nikada neće stići do kraja puta, da se utopi u svetlost i ljubav iz koje smo svi došli. Darovi su vaše pomoćno sredstvo neophodno da na što bolji način ispunite svoju životnu misiju, oni su pomoć i smernica, ne treba ih eksploatisati, niti koristiti kao nadogradnju sopstvenog ega. Darove ćete dobiti pre nego se suočite sa tačkom rasipanja svog ega, svoje individualnosti u paramparčad i oni će biti jedno od velikih iskušenja vašem putu. Ko od dara napravi cilj, nikada neće otići dalje od njega, jer…zar ima dalje od sopstvenih ciljeva?
Zaboravite na ciljeve, zaboravite na vezivanje svog osećaja zadovoljstva za ispunjenje tih ciljeva. Vi niste sposobni ni da izmaštate sve ono što je univerzum možda pripremio za vas, pa nemojte sujetiti beskrajnu božju mudrost postavljanjem ljudski prizemnih ciljeva. Time ograničavate sebe, svoj rast i razvoj, a Kundalini traži slobodu da se izrazi u svom punom potencijalu. Ona ima sopstvenu volju i sopstvenu inteligenciju, ona poseduje svo neophodno znanje za sopstveni rast, ona je destruktivna i stvaralačka sila, uništava sve što je bilo i stvara novo i izistinko da zameni srušene stare vrednosti. Kundalini će izlečiti vaše telo, a zatim vaš duh.
Jednom probuđena Kundalini energija može da se uspava ukoliko joj se ne prepustite, nego osujećujete njen rast. Ona se može buditi i uspavljivati puno puta u životu sve dok ne pređe kritičnu tačku – vašu srčanu čakru, kada se više nikada ne uspavljuje. Kada jednom pustite Kundalini energiju u sopstveno srce, vi ste oslobođeni ponovne obaveze rađanja na ovoj našoj predivnoj planeti, oslobođeni još jednog ciklusa ljudskog života, jer vi ste naučili sasvim dovoljno da idete dalje, vi ste sposobni da se uhvatite u koštac sa svakom lekcijom koju vam zemaljski život nudi i sada ste slobodni za reinkarnacije u višim, duhovnim svetovima, ali i da izaberete da se ponovo vratite na Zemlju i pomognete u njenom evolutivnom napretku podizanjem opšte vibracije planete.
Zemlja je škola za duše. Sve kroz šta prolazimo od rođenja, pa do smrti fizičkog tela, iskustva su koja su našoj duši neophodna za evoluciju. Život nam uvek daje samo ono što nam je potrebno i uvek u cilju našeg najvećeg dobra, premda je to nekada jako teško prihvatiti. Život nam daje lekcije koje ponavljamo sve dok gradivo najzad ne bude savladano, da bismo mogli da pređemo na sledeće. Lekcija se ponavlja iznova i iznova, nekad u početku bude sasvim suptilna, naznaka ispravnog puta, pa ako je ne shvatite, ona bude malo teža, pa sve teža dok na kraju ne počnete da dobijate šamare od života kako bi vas osvestili i vratili na pravi put. Tako je život jednostavan, poput školovanja – ko ne položi ponavljaće, ko položi ide dalje. Nisu važne ni vaše želje, ni vaša očekivanja, ni vaši planovi, još je manje važno šta drugi misle o tome. Važno je ispuniti svoju svrhu, a kako je nismo svesni, jedini način je da joj se prepustimo i pustimo da nas ona sama vodi. Kundalini Šakti je naš vodič, naš učitelj, naš guru. Ona je naša spona sa višim znanjem i višim smislom, naš put ispunjenja sopstvene sudbine.
Osho je jednom rekao da čovek probuđenjem i podizanjem Kundalini energije ne dobija ništa više do znanja kako se živi, kako se voli i kako se umire. Sva mudrost ispunjenog, kvalitetnog, srećnog života sakupljena je u tim znanjima. Život je divan, samo ga treba znati živeti.
Izazivam sve vas, hrabre duše nezadovoljne ovim svetom, sve vas neprilagođene i sve vas koji osećate da život nije samo ono što sa naših pet čula percipiramo, izazivam vas da se zagledete u sopstvene zenice, da ostvarite kontakt sa sopstvenom dušom, da potegnete bitku sa samima sobom i…izgubite, da bi se potom iz pepela sopstvenih maski, blokada, strahova, izdigli poput feniksa i dosegli neslućene visine…

Leave a Reply