BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Zar ćete čekati da umrete da biste spoznali Boga?

Evo mene, ateiste do juče, kako sada pišem o Bogu. Kako sama nisam religiozna, a istinu opet, nalazim u svakoj religiji, molim da se pojam Boga koji koristim uzme strogo metaforički. Ono što ja poimam pod pojmom Boga, to je stvaralačka sila univerzuma i svega u njemu, čista energija. Svi unutar sebe posedujemo vezu sa tom božanskom silom i sve što je potrebno da bismo se povezali sa univerzumom, sa Bogom, sa svojim višim, jedinim pravim „JA“, jeste da tu božansku energiju u sebi spoznamo i osvestimo.
Ta božanska energija, koju pominjem, gradivni je element čitavog univerzuma i peti element našeg materijalnog sveta. To nije fikcija, nije religija, to je naučna činjenica. Sve što postoji čista je energija. Ono što sami doživljavamo kao materiju je energetsko polje toliko zgusnuto da je dobilo oblik koje ljudske oči percipiraju kao materiju.
Kako je čitav univerzum sastavljen od te božanske energija, ne postoji suštinska razlika između tebe, mene, čitavog sveta, svake biljke i svake životinje. Svi smo mi različita manifestacija jednog istog elementa i samim tim, materijalna odvojenost koja čini da se osećamo kao zasebne individue, samo je iluzija. Ne postoji odvojenost, osim prividne.
Ja sam potpuno svesna koliko je teško zaista pojmiti te reči. Vi možete i poverovati ono što vam sada pišem, ali dok to sami ne uvidite, ne spoznate na ličnom primeru, nećete biti ništa bliže spoznaji božanskog u sebi. Zato ne želim mnogo da vam teoretišem, ja želim da vas ponukam, da vas zainteresujem ili da vas isprovociram da pokušate da ostvarite vezu sa Bogom, kroz sebe.
Svako od nas to može, svako ima jednaku mogućnost, istu šansu. Zapravo, jedina stvar na svetu koja svakom čoveku daje iste šanse da je ostvare – jeste upravo ta veza sa Bogom, koja nam je svima data da je sami osvestimo. Ta, jednaka šansa za sve i jeste smisao bitisanja na ovoj Zemaljskoj ravni.
Prvo sto je neophodno jeste da prihvatite da posedujete ne-materijalnu komponentu. Ja sam sigurna da ste svi vi već osetili energetska kretanja i senzacije kako prolaze kroz vaše telo, ali niste tome pridavali značaj. Svi smo imali dane u životu koji su bili fizički izuzetno iscrpljujući. Legnemo u krevet, dok nas boli svaki mišić i svaka koščica u telu i nejednom osetimo kako nam kroz čitavo telo prolaze trnci, osećamo senzacije u bolnim udovima i pripisujemo to umoru, a zapravo, ono što osećamo je naša energija. Što je telo mirnije, lakše je fokusirati se na energiju. Umorno telo, kada ga oborite u krevet, istog momenta počinje da se opušta i da tone. Upravo to opuštanje je potrebno da postignete kada meditirate, kako biste napravili prvi korak ka osveštavanju božanske energije u vama.
Obraćajte pažnju na senzacije u vašem telu. Meni je bilo neophodno da dođem do informacije o toku energije kroz telo, kako bih mogla da je spoznam. Teško je nešto videti, ako ne znate gde treba da gledate, vizuelizacija je često ključ  kvalitetne meditacije.
Da bih vam lakše objasnila tok energije, prvo bih se na kratko osvrnula na tematiku čakri – energetskih čvorova u telu. Svi se mi sastojimo od energije različitih polariteta, koji se prepliću u energetskim centrima – čakrama. Glavne čakre su smeštene u potezu od samog dna naše kičme do vrha glave i ima ih sedam. Prve tri, donje čakre su čakre nižih vibracija, a podizanjem enegije od četvrte čakre, koja se naziva i srčanom, do sedme, krunske čakre stupamo u kontakt sa božanskom prirodom postojanja. Napomenula bih vam ovde, zarad lakšeg daljeg razumevanja, da se iznad naših glava nalazi osma, a ispod naših nogu deseta čakra.
Vaša životna energija, sklupčana je kao zmija, čijim se simbolom i karakteriše, u samom dnu vaše karlice, u vašoj prvoj, korenskoj čakri. Ova energija se naziva kundalini i ona je vaša direktna veza sa Bogom, sa domom, sa vašim bivstvom, vašom suštinom. Buđenjem kundalini, vi osveštavate svoju duhovnu komponentu, a podizanjem kundalini energije do sedme, krunske čakre, otvarate sebi kanal za kontakt sa božanskim, menjate i obogaćujete svoj svet i svet ljudi u vašoj okolini, jer…potpuno podignuta kundalini energija je zarazna i ljudi oko vas počeće da se bude.
Dakle, kako da osvestite energiju?
Vi ste tom energijom povezani sa planetom Zemljom i ona se od zemljinog jezgra, pre nego što prođe kroz vas, koncentriše u desetoj čakri koja se nalazi ispod vaših nogu. Ova čakra je crne boje, sa crvenim krugom u sredini, kroz koji prolazi zrak blještave, bele svetlosti. Nakon što se koncentriše u desetoj čakri, energija se uz vaše noge podiže do prve, korenske čakre smeštene u vašoj karlici. Kao što joj i samo ime kaže, korenska čakra predstavlja naš koren, našu vezu sa zemljom, sa materijalnim svetom, u njoj su uskladišteni naši instinkti, naš nagon za preživljavanjem, za samoodržanjem i u njoj uspavana leži kundalini. Ova čakra je crvene boje i za osveštavanje ove čakre, savetuje se vizuelizacije u kojoj zamišljate upravo koren koji vas povezuje sa zemljom ispod vas. Kada je korenska čakra zdrava i otvorena, čovek je vitalan, pun energije i u harmoniji sa svetom oko sebe. Ukoliko je čakra blokirana, t.j. ne može kroz sebe da propusti i pravilno rasporedi energiju, vremenom dolazi do različitih fizičkih ili psihičkih obolenja. Blokada prve čakre obično nastaje kao posledica različitih strahova i izbegavanja suočavanja sa određenim aspektima našeg života i ogleda se u smenjenoj energiji, volji za životom, nedostatku samopouzdanja, osećaju nesnalaženja u ovom svetu, nepripadnosti… Suočite se sa svojim strahovima, priznajte ih, prigrlite i prevaziđite, jer oni postoje samo u vama, vi ste ti koji ih održavate u životu i koji ih hranite. Spoznajte božansko prisustvo i shvatićete da je sve deo jednog velikog plana, nema razloga za strah, samo se prepustite.
Iz prve, korenske čakre, energija se podiže u drugu, sakralnu. Sakralna čakra je narandžaste boje, smeštena u visini vaših genitalija, vaše pubične kosti i upravlja seksualnim i svim drugim čulnim i fizičkim zadovoljstvima. Blokadu ove čakre izaziva osećaj krivice, a njena blokada dovodi do poročnosti – preteranog i neumerenog uživanja u seksu, hrani, piću, narkoticima… Takođe, problem prerane ejakulacije, kao i nemogućnošću postizanja orgazma kod žena, povezani su sa blokadom sakralne čakre. Da biste deblokirali ovu čakru, oslobodite se osećaja krivice. To zbog čega vas krivica izjeda pripada prošlosti i kao takvo, više ne postoji. Prihvatite da ste uradili to što ste uradili, prihvatite da je izazvalo posledice koje jeste, pokajte se i oprostite sebi. Ta osoba, koja je učinila to zbog čega osećate krivicu – više ne postoji. Vi niste ista osoba koja ste juče bili. Oprostite sebi. Rastite.
Treća čakra, čakra solarnog pleksusa, odnosno pupčana čakra, kako joj i samo ime kaže nalazi se malo iznad pupka. Ona je žute boje i upravlja egom, voljom i samopoštovanjem. Blokadu ove čakre izaziva osećaj stida i prigušeni gnev, a manifestuje se osećajem straha, sebičnošću, osećaju niže vrednosti. Pogledajte u sebe – čega se to stidite? Šta ste to uradili? Zašto ste gnevni? Ne dozvolite da vas nešto što smatrate greškom definiše, vi ste mnogo više od toga. Osvestite svoj stid, svoj gnev, prihvatite ih, saživite se sa njima, proživite ih, preživite, oprostite sebi. Čovek ste, a ljudski je grešiti. Naučite lekciju i prevaziđite te osećaje.
Četvrta čakra je srčana, zelene je boje i skladištena tamo gde ste već osetili da vas boli duša – u predelu srca. Kao središnja čakra, predstavlja vezu između viših i nižih dimenzija i središte univerzalne ljubavi. Ovu čakru blokira velika tuga, a njena blokada dovodi do ljubomore, posesivnosti, letargije, neaktivnosti, kao i do srčanih ili plućnih bolesti. Kroz ovu čakru spoznajemo božansku, univerzalnu ljubav i osveštavamo svoj duhovni identitet. Da bismo je deblokirali, moramo prihvatiti svoju tugu. Kada je tužan, čovek je fokusiran na negativne emocije i negativne obrasce ponašanja, čime upada u začarani krug. Da bismo se osećali bolje, mi smo skloni da potiskujemo svoju tugu, ne razmišljajući o tome da isti centar rukovodi svim emocijama – naša srčana čakra, te da potiskivanjem emocije tuge, potiskujemo i sve ostale emocije unutar sebe, te ne možemo osećati ni sreću ni ljubav. Stoga, rešenje ne može biti u potiskivanju. Prigrlite svoju tugu, u njoj je vaša snaga i naučite da se usmerite na lepe emocije, ciljano i svesno. Otvorite svoje srce i osetite božansku ljubav i ljubav ka svakom živom biću i životu, uopšte.
U momentu kada smo svoju kundalini energiju podigli do svog srca, mi smo već postali druga osoba, rešili smo mnoštvo svojih problema, zbacili teret straha, krivice, stida i tuge sa svojih pleća i osećamo se sve bliži svojoj pravoj prirodi.
Peta čakra na putu kundalini je grlena čakra, smeštena kako joj i naziv kaže – u dnu našeg grla i svetlo plave, tirkizne je boje. Ona upravlja komunikacijom, mogućnošću izražavanja, samoostvarenja, utiče na naše prihvatanje sveta i sebe u tom svetu, na naše poimanje istine. Blokira se lažima, a blokada ove čakre dovodi do nemogućnosti izražavanja sebe, svog mišljenja, svojih emocija, sopstvenih potreba. Razmislite – koje su vas to laži blokirale? Lažete li sebe ili lažete druge? Rasprostrite se pred sebe same, kao stari tepih, pogledajte svaku rupu, svaku fleku i recite – to su rupa i fleka, ali ovaj stari tepih i dalje je dobar. Ogolite se pred sobom. Niste savršeni, nije niko, svi glume, svi lažu. Otkrijte se, za početak, samo pred sobom. Prihvatite se, volite se, pronađite dete u sebi, ostvarite komunikaciju sa tim detetom – čistu, prostu, neogoljenu… Oslobodite se lažnih stega morala, društva, vaspitanja i prihvatite sebe.
Šesta čakra do koje kundalini dolazi je čakra trećeg oka, koju karakteriše indigo plava boja, a smeštena je iznad korena vašeg nosa. Šesta čakra je centar naše mudrosti, naše intuicije, našeg šestog čula. Ovu čakru blokira iluzija i strah za gubljenjem vlastitog identiteta. Podizanjem kundalini energije do šeste čakre vi postajete svesni povezanosti svega i svih na ovome svetu, shvatate da je razdvojenost iluzija i da je lični osećaj odvojenosti posledica vašeg ega. Sada svet posmatrate bez prosuđivanja i osuđivanja, gledate, učite, rastete. Otvaranje trećeg oka postići ćete meditacijom, a kada kundalini prodre u ovu čakru, vi postajete jedno sa božanskim. Svesni ste više svrhe i višeg cilja i vi sada znate da dobro i loše ne postoji, da je sve jedno, prihvatate sve što vam život servira se jednakim mirom, sada ste na visokom nivou duhovnog razvoja.
Sedma ili krunska čakra, kruna je našeg duhovnog razvoja, naša veza sa božanskim duhom. Nalazi se na vrhu glave i vibrira ljubičastom bojom. Podizanjem kundalini energije do krunske čakre mi otvaramo sebi vrata prosvetljenja, čiste svesti i duhovne probuđenosti i ostvarujemo svoj pun potencijal. Čovek i bog postali su jedno.
Još jedna čakra koju želim da pomenem je osma čakra, koja se nalazi odmah iznad krunske. Ova čakra predstavlja našu vezu sa našom suštinom, sa našom dušom koja je prošla sve prethodne inkarnacije, sa našim višim ja i kroz ovu otvorenu čakru, pojedinac može pristupati kosmičkom tkanju odnosto akaša zapisima – svom znanju sveta. Takođe, u osmoj čakri se energija koja se spušta sa nebesa na nas koncentriše i transformiše svoju vibraciju pre nego prodre kroz naše telo.
Dakle, da apsolviram, energija jednog polariteta se podiže ka nama iz zemlje, sakuplja se ispod naših nogu, u našoj desetoj čakri, transformiše i prodire u telo kroz prvu čakru, a izlazi kroz sedmu, kako bi se u osmoj čakri, iznad naših glava, transformisala i odaslala među više energetske ravni, dok se energija drugog polariteta spušta na nas sa nebesa, transformiše u našoj osmoj čakri u vibraciju kakva odgovara našoj materijanoj ravni i kroz sedmu čakru probija u telo, da bi kroz prvu čakru izašla, a u desetoj se transformisala i nastavila svoj put kroz stedište zemlje. Ove dve energije, odnosno dva polariteta iste enegije se prepliću u našim energetskim centrima. Zapravo, mi kao da ležimo na dodirnoj tački dve kružnice beskrajnog obima i u sebi pomirujemo njihovu dualnost u jednu tačku našeg postojanja.
Podizanjem kundalini energije kroz svih sedam telesnih čakri, ona se boji vašom osobenošću, afinitetima, potencijalima, interesovanjima i nakon što sasvim probudite kundalini i spojite se sa božanskim duhom, na osnovu te obojenosti dobićete dar svetog duha, koji vam po rođenju pripada. Da li treba uopšte da napominjem koliko se drastično popravlja kvalitet našeg života, kada smo najzad potpuno celi i ostvarujemo svoj puni potencijal?
Podizanjem kundalini životne energije, ulazite u proces transformacije koji traje čitavog života. Ponekad su godine potrebne da se darovi koje ste primili od svetoga duha manifestuju u svom punom potencijalu, ali te godine su godine rasta i razvoja, godine ispunjenosti, smisla i svrhe i sa podizanjem kundalini energije vaš život ispunjava upravo to – svoj smisao i svrhu.
Želim da napomenem i da možete ići prečicom, pa umesto rada na sebi, proći nekoliko kurseva, primiti šaktipat od gurua (kao blagoslov u hrišćanskoj tradiciji, gde guru svojom energijom podiže vašu) i osetiti podizanje kundalini energije, ali budite svesni da kundalini kada nije samostalno probuđena, no silom uzdignuta, može dovesti do velikih problema, jer nećete biti spremni za sve senzacije koje vam se dešavaju, pa će vas strah paralisati i gurnuti možda i dublje nego ste pre toga bili. Ovo ne mora biti pravilo, ali sva loša iskustva buđenja kundalini energije su povezana sa nekim vidom prinudnog podizanja iste.
Jednom probuđena kundalini energija, uz redovnu duhovnu praksu, razvija se i raste čitavog života, radeći uvek u našem interesu i u našu korist. Kundalini je božiji blagoslov, božanska iskra koja gori u svima vama i samo čeka da je probudite kako bi zapalila blistavu vatru prosvetljenja.
Samo vas sedam stepenika deli od jedinstva sa celim univerzumom, od spoznaje božanskog, od ostvarenja svih svojih potencijala. Samo sedam koraka i vaša mašta postaje stvarnost, vaša zbilja postaje šarenija i maštovitija od najlepše bajke. Samo sedam koraka i više nikad nećete plivati kroz kaljugu loših emocija i niskih vibracija…
Samo sedam koraka…  Zar ćete zaista čekati da umrete da biste spoznali Boga?

Leave a Reply