BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Ego – zmija sa hiljadu glava

Reč “ego” dolazi iz latinskog jezika i označava “ja”, osećanje sopstva. Kosmički gledano, ego je sve što postoji i deluje sa osećanjem sebe. U napretku i razvoju bića i svesti, nije poenta u uklanjanju ega (definisanog kao postojanje bića), jer bi to značilo totalno samoponištavanje, čime se kosmosu oduzima svrha. Cilj je u transformaciji ega ka višim frekvencijama i ravni svesnosti, u pomeranju granica i funkcije samosvesti bića. Svest je takođe ego, ali na finijem nivou. Ono što ljudi inače smatraju egom predstavlja, ustvari, samo formu nesvesnog, još duhovno nerazvijenog ega, to jest stanja bića. To za posledicu ima često spomenutu tvrdnju da su ego, pa čak i utelovljeno postojanje i život, sami po sebi nešto zlo. Radi se, zapravo, o razlici između zrelog i pozitivnog ega i ličnosti-bića i nezrelog, nesvesnog ega iz koga nastaje egoizam kao nefunkcionalan (ograničen i destruktivan) način delovanja. To je razlika između znanja i neznanja, laži i istine, nivoa spoznaje i razvoja bića-ega-postojanja. Visoko razvijena bića i svesti su takođe egoi, ali su oni harmonični u sebi i deluju na drugačiji način, vođeni svetlošću duha, ljubavlju, znanjem, svešću i mudrošću. Ako pogledamo spisak ljudi iz istorije koji su važili za prosvetljene učitelje, svi su oni bili jedinstvene ličnosti sa specifičnim karakterom, dakle, imali su ego. Međutim, nisu bili zarobljenici svojih usko materijalističkih i socijalnih ego program i u tome je ogromna razlika. Kroz proces samospoznaje oni su stupili u više polje svesti i transformisali svoju prirodu, misli i akcije. Čak i kao takvi imali su mane i unutrašnje konflikte; Hrist divlja i besni u hramu, Buda je šokiran stvarnošću, Milarepa opterećen porodičnom karmom i crnom magijom koju mora da okaje. Šri Yuktešvar je bio žestok i strog, Yogananda nesređen i nezreo u mladosti, itd…
Dakle, u ozbiljnoj samospoznaji niko ne može da izbegne suočavanje sa manje svetlim apektima vlastite ličnosti. Obično su ti aspekti ličnosti potisnuti u nesvesno, jer usled svoje neharmoničnosti izazivaju konflikte i privlače negativnu energiju i iskustva. Često smo svesni raznih naših manje prijatnih osobina: neko je preosetljiv, neko plašljiv, neko sklon da lako plane ili je nestrpljiv. To su sve razni aspekti porodičnih, karmičkih i socijalnih ego programiranja. Um reflektuje ono čime je iskustveno ispunjen, sve dok ne dođe do buđenja i stupanja u kontakt sa istinskim sopstvom koje transcendira ograničenu svesnost. Međutim, unutar sistema telo-um-podsvest postoje još dublji slojevi ega, mnogo dublji od običnih karakternih mana; oni delovi ega koji su duboka karmičko genetska prošlost kao i oni koji su senka kolektivno veoma niskog stanja svesti. Ovi aspekti ličnosti su u najdubljim slojevima podsvesti i veoma često izmiču i naprednim ljudima na stazi samospoznaje. Najdublji aspekti ovog dela ega na prvom mestu predstavljaju primitivnu psihologiju u čoveku. Instinkt da se preživi i da se fizički nastavi i prenese genetski materijal. I ne samo da se preživi, nego da se bude najjači i najbolji u plemenu i privuče najjači i najkvalitetniji genetski materijal. Kada je čovek u niskom stanju samospoznajne svesti ovaj obrazac se sa instinktivnog nivoa impulsa i osećanja samo prenosi u podsvesni um reflektujući se na sve mentalne i karakterne osobine i procese, a da je osoba toga potpuno nesvesna. Svaki čovek ima ove aspekte u ličnosti, manje ili više potisnute od svesti i svako na putu samospoznaje mora sa njima da se suoči. Kada ovi aspekti nisu u balansu sa zdravim emocijama čiji je izvor u višem sopstvu (pošto je stanje svesti nisko i biće je u njemu zatvoreno ka izvoru, a sva pažnja usmerena na materijalno i instinktivno) dolazi do ego preopterećenosti i raznih neuravnoteženosti, koje nisu u skladu sa istinom i na taj način dodatno udaljuju biće od izvora, stvarajući involuciju (dodatnu karmu).
Najniže vibratorno stanje stvara kombinacija nesvesne primitivne psihologije i jakog materijalističkog programiranja koje u sebi sadrži program negiranja i potiskivanja ljudskih emocija, saosećanja i viših duhovnih aspekata bića. To je dominantna vibracija prosečnog stanja svesti na zemlji i reflektuje se (materijalizuje) kroz brutalnost elita, ratove i socijalne i ekološke probleme. Biće je u ovom stanju odsečeno od izvora energije svesti jer ne gleda unutra. Sva pažnja i um su usmereni u spoljašnje, telesno i materijalno. Odvajanje svesti od izvora kroz materijalističko programiranje uma („ja sam telo, važan je samo novac, status, ugled, položaj i moć“) počinje da iskrivljuje moralni kompas osobe i ona materijalno napreduje, a duševno truli iznutra. To unutrašnje propadanje se maskira trošenjem novca i forsiranjem čulnih i drugih zadovoljstava sve do korištenja lakših i jačih droga i stimulansa, kako bi se potisnuli signali duše koji neprestano upozoravaju osobu da nije u skladu sa izvorom. Psihološki, ova kombinacija ego programiranja stvara specifične aspekte karaktera i ponašanja, od kojih je najčešći narcistički poremećaj ličnosti izražen u manjem ili većem stepenu. U ovom stanju svesti gotovo sva ponašanja i aktivnosti osobe su motivisani potrebom za ego gratifikacijom po svaku cenu i na svaki način, u kombinaciji sa izraženim statusnim materijalizmom i potpunim nedostatkom kontakta sa dušom i stvarnim emocijama. Duhovna vertikala je, usled limitirane svesnosti, zatvorena i zato osoba nije u stanju da voli sebe ili druge neuslovljeno, kao božanska bića. Njoj je potreban stalno novi materijalni dokaz da vredi, što je sve uslovljeno ličnom karmom koja uslovljava odgoj u detinjstvu i genetiku tela (nedostatak ljubavi, duhovnosti i psihološkog pristupa u odgoju, razne forme povređivanja i trauma, zanemarivanje, seksualna i druga izmanipulisanost od strane roditelja, sve to u kombinaciji sa genetski prejakim, a nesvesnim animalnim impulsima itd). Pošto je prostor svesti i osećanja, u nedostatku svesnosti preplavljen čulnim i statusnim ego impulsima i željama, osoba veoma lako stvara dodatnu karmu psihološkom manipulacijom i materijalnim i seksualnim iskorištavanjem drugih ljudi, raznim formama sebičnog i brutalnog ponašanja, bezosećajnošću, povređivanjem sebe (tvrdoglavost do autodestrukcije) i drugih. Česta je i etička korumpiranost i odsustvo savesti, jer osoba gubi osećaj za ispravno pošto nije u stanju da rezonuje višim umom.
Kako prepoznati ove obrasce kod sebe? Ovi programi ega rade u vama svaki put kada:
– uhvatite sebe da se poredite sa nekim drugim
– kada se slepo opsednete nekom materijalnom ili čulnom željom
– kada niste potpuno iskreni, kada osuđujete druge, a uzdižete sebe
– kada koristite svoje znanje na manipulativan i nepošten način za sopstvenu dobit,
– kada potrošite veliki novac na statusne simbole bez smisla, umesto činjenja dobra
– kada podržavate „elite“ na bilo koji način, a iskorištavate slabije ili manje moćne od sebe
– kada pokušavate da namećete svoj autoritet na silu
– kada se osećate ugroženo zato što neko zna ili ima više od vas
– kada osećate nelagodnost ako je neko bolji od vas u nečemu ili više u centru pažnje od vas
– kada ste ljubomorni u ljubavi ili bilo čemu drugome
– kada vas muče negativna osećanja prema nekome kome „ide“ ili prema nekome ko se u nečemu ne slaže sa vama.
Često su ovi aspekti ličnosti duboko skriveni od naše svesti, stid nas je da ih priznamo i nalaze se ispod velikog broja maski i slojeva ponašanja; često su prikriveni osmehom ili krivicom, prikriveni slikama o sebi, koje su postale sastavni deo bića, tako da osoba više ne razaznaje šta je lažno, a šta istinito. „Ja to nemam u sebi,“ to je uvek prva odbrambena reakcija na suočavanje sa brutalnostima vlastitog ega.
Ako nemate baš nikad ništa od svega gore navedenog, vi ste već rođeni prosvetljeni i u prosvetljenoj porodici. Nažalost u 99,9% slučajeva to nije tako i čeka vas mnogo posla u radu sa nelagodnim aspektima ega. Ovaj rad se ne može izbeći ili preskočiti na putu prosvetljenja. Tu onda dolaze jake krize, pošto su ovo duboki i veoma jaki i otporni programi. Oni rezoniraju sa kolektivno niskom ego vibracijom koja ih dodatno hrani energijom (pogledajte samo vrednosni sistem koji se forsira kroz sve medije). U procesu prosvetljivanja, činiće vam se da nema kraja novim aspektima vlastitog ega koje otkrivate. Taman kad vam se učinilo da ste sve očistili i osvestili, pojavljuje se nešto novo, na nekom drugom nivou. Ne brinite se, to je sasvim normalno i u tome je sva karma, nema ničeg drugog. Ego aspekata, programiranih u niskom stanju svesti, ima zaista mnogo i njihovo raščišćavanje je obiman posao. Najžilaviji aspekti nisko-vibratornih aspekata ega se hrane strahom i neznanjem. Nedostaje im vera u život i postojanje kakvo jeste. Ovi aspekti ega uvek i u svemu traže grešku umesto smisao. To je ego kao večni mučitelj i kritičar, onaj ko ne poznaje zakon ljubavi i razumevanja. Istinsko sopstvo za razliku od tamne strane ega, prašta i nadahnjuje, otvarajući nas ka spontanosti i prirodnosti. Kada ulovimo sebe u nekom egoističnom obrascu ponašanja treba to prvo da zapišemo i mentalno prihvatimo u potpunosti. Zatim, u meditaciji zatražimo od svog višeg sopstva da nam pomogne da nađemo alternative tom ponašanju, to jest bolji i funkcionalniji način za nošenje sa određenom situacijom, koji je više u skladu sa našom višom svešću. Odgovor može stići odmah, ako smo dovoljno otvoreni ili nešto kasnije kroz uvid, onda kada smo spremni da primimo i počnemo da primenjujemo dobijeno. Odgovor dobijen od višeg sopstva prođemo u svojoj svesti više puta, uživljavajući se u novi scenario i osećanje sebe. Svaki dan u određeno vreme ponavljamo u sebi dobijenu alternativnu verziju ponašanja i na taj način treniramo sklad sa višim sopstvom. Sve sa strpljenjem i jasnom verom da to radimo kako bi promenili svoju frekvenciju ka višoj ravni i napredovali na duhovnom putu. Posle nekog vremena ćete primetiti da postajete sve opušteniji i usklađeniji iznutra. Stvari koje su vas ranije nervirale i izbacivale iz takta, više vam neće toliko oduzimati pažnju i energiju. Počećete da se osećate raspoloženo, naizgled bez posebnog razloga. Stvari i život oko vas će početi da vas dodatno inspirišu, a vaša perceptivnost i sposobnost da rešavate probleme će višestruko porasti. Sve to će uticati i na vaše samopouzdanje, koje će snažnije podržati vaše unutrašnje vođstvo i usmerenje, stvarajući uz svesnost jasnoću i osećanje sigurnosti u sebe i svoje odluke.

2 thoughts on “Ego – zmija sa hiljadu glava”

Leave a Reply