BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

O podizanju vibracije fizičkog i energetskog tela

Svaka nemogućnost da oprostimo nepravdu, uvredu, bol, poniženje, prevaru, da se pomirimo sa gubitkom i slično, hrani nas emocijama niskih vibracija (žaljenje, mržnja, ljutnja, agresija, zameranje, prekoravanje, osuđivanje, strah…) i pretvara u negativne osobe, nezadovoljne, ljute, pesimiste, čini nas nesrećnim, dok istovremeno gomilamo energetske blokade koje dovode do izobličavanja našeg energetskog tela i stvaranja različitih bolesti (npr. do stvaranja kancera dovode mržnja, zameranje, nemogućnost da oprostimo i slično). Ukoliko odbijamo da prihvatimo sopstvenu odgovornost za sopstveno stanje, okrećemo se različitim vidovima lečenja farmaceutskim proizvodima koji menjaju hemiju u našem telu i veštački nam pomažu da se osetimo bolje, koji mogu, ali ne moraju, da dovedu do isceljenja. Da li će se isceljenje dogoditi u direktnoj je vezi sa našom verom u delotvornost tretmana kome se podvrgavamo. Oni koji veruju da će se izlečiti i hoće, oni koji ne veruju – neće. Takav je ovaj svet u kome živimo, bazira se na snazi našeg uverenja, na veri, na svesti.

Za isceljenje, potrebno je da negativne vibracije eliminišemo iz svog fizičkog tela i svoje svesti, imajući stalno u vidu da naše fizičko telo i naša energetska tela čine neodvojivu celinu našeg sveukupnog bića.

O podizanju vibracije fizičkog tela

Kako je sve na ovome svetu sačinjeno samo od energije razlilčitih vibracija i gustina, tako i fizičko telo predstavlja jako zgusnutu energiju. U osnovi, sve živo na svetu, vibrira sa stalnom vibracijom Zemlje (Šumanova rezonanca), dok čovek svojom svešću tu vibraciju može da podigne ili spusti. Svest se svakako ogleda i u načinu na koji se hranimo. Ishrana je stavka broj jedan o kojoj moramo povesti računa ukoliko želimo sebe da iscelimo. Kao i sve drugo na ovome svetu, hrana se sastoji od energije različitih vibracija, te da bi telo bilo zdravo, potrebno je da iz njega eliminišemo sve ono što spušta vibraciju, a povećamo unos onih proizvoda koji je podižu. Za početak, sva prirodna i sirova hrana ima višu vibraciju od industrijskih prerađevina bilo koje vrste. Sve što je u svom izvornom stanju više je vibracije od prerađenog. Međutim, ni ista vrsta prehrambenog proizvoda ne mora imati istu vibraciju. Ona takođe zavisi od načina uzgoja. Organsko povrće svakako ima višu vibraciju od GMO proizvoda, kao i od onih tretiranih različitim pesticidima ili uzgajenog na kontaminiranoj zemlji. Mleko koje ste kupili od seljaka, koje daju krave koje čitav dan pasu travu na proplancima neke planine, pa ih pomuze seljak koji ih voli, pazi, tetoši, svakako da ima višu vibraciju od mleka koje je proizvedeno na nekoj farmi, gde se životinje drže u potpuno nehumanim uslovima, tretirane kao potpuno nesvesne, što svakako nisu. Meso koje ste kupili od seljaka, pile koje je trčalo po dvorištu, ima višu vibraciju od onog pileta koje je gledalo kako stotine ispred njega ubijaju dok je ono samo došlo na red. Zapravo, masovan prelazak na vegeterijanstvo u vreme podizanja svesti čitavog čovečanstva, logična je posledica. Problem sa mesom koje danas masovno konzumiramo i jeste povezan sa uslovima u kojima se životinje uzgajaju i ubijaju. Kako je sve podređeno profitu, u ovom sutonu kapitalističkog društva, poenta prilikom uzgoja je na što manjem prostoru za što kraći period uzgojiti što više jedinki. U ovom pohodu postalo je gotovo pravilo da se životinje odgajaju na koncentratima i drže u malom prostoru, što kod njih dovodi do depresivnih stanja, agresije, straha. Takva životinja se obradi i do nas stiže meso izuzetno niske vibracije. Da li ste videli kako izgleda pileća džigerica sa naših velikih farmi? Žuta je i porozna. Kako je jedan mladi život, star tek nekoliko nedelja pre nego je završen, uspeo da potpuno upropasti svoju jetru? Čime su ga hranili? Životinja uzgojena u takvim uslovima nema ništa višu vibraciju od koncentrata na kome je othranjena. Unos takvog mesa ne može doneti ništa dobro za naše telo. Ukoliko ne možete da se odreknete mesa, onda birajte koje meso kupujete. Okrenite se pijaci i malim proizvođačima radije nego lancima mega-marketa u kojima se danas većinom snabdevamo. Pravite hranu sami radije nego da kupujete suplemente za istu. Radije iscedite narandžu, nego da popijete đus. Kupujte jaja na ulici, radije nego u marketu. Kupujte hranu na pijaci, zaboravite na industrijske prerađevine i učinićete i dobro delo za naše vredne seljake i dobro delo za samoga sebe. Uvedite u svoju ishranu što više voća i povrća, semenja, svega onoga što nam majka priroda velikodušno daruje i povećajte količinu vode koju unosite u organizam. Voda je neutralna, ni pozitivna ni negativna i veliki je čistač. Pored toga, voda reaguje na vibracije svesti, menjajući svoju kristalnu strukturu, te ako želite da povećate njenu vibraciju, zahvalite joj se za zdravlje koje vam donosi pre nego što je popijete. Zahvalite se za obrok, pre nego ga pojedete, pa u tom stanju zahvalnost započnite svoje obedovanje. Podignite osnovnu vibraciju svog tela i ono će vam odgovoriti dobrim zdravljem.

O podizanju vibracije svesti

Svest je čista energija. Zapravo, svest je kreator našega sveta i sva naša energetska tela vibraciono odgovaraju različitim nivoima naše svesti. Prva, korenska čakra je povezana sa fizičkim telom dok preostalih šest telesnih čakri korespondiraju sa šest energetskih tela. Svest na nivou prve čakre je čisto materijalna, praktična, trodimenzionalna, dok se kroz svaku narednu čakru, kroz porast vibracije, širi ka apstrakciji, imaginaciji, intuiciji i susreće sa različitim dimenzijama našeg postojanja, težeći ka svesti krunske čakre koja spoznaje univerzalnu istinu o čoveku, o životu, o večnosti, bogu, ljubavi i koja, uistinu, predstavlja prirodno stanje naše svesti. Za postizanje stanja prosvetljenja koje doživljavamo kada naša svest dohvati nivo krunske čakre neophodno je da uklonimo sve energetske blokade. Prosvetljen čovek nema bolesti. Zašto? Zato što je za bolest potrebno „zagađenje“ energetskog tela u vidu energetskih blokada, a prosvetljenje je potpuno očišćenje od istih.

Sve blokade nastaju kada se čovek ne ponaša i ne deluje u skladu sa svojom dušom, svojom višom svešću, kada god se njegovo unutrašnje biće ne usaglašava sa vanjskom manifestacijom u vidu naše ljudske individue. Najveći izazov čoveka na putu duhovnog uzdizanja i podizanja sopstvene vibracije je osvešćivanje, prepoznavanje i nadilaženje sopstvenog ega. Ego predstavlja sve one programe koji su usađeni u nas kroz naše odrastanje i život, po kojima (polu)svesno funkcionišemo u materijalnom svetu i sa kojima se poistovećujemo. Ego je glas u našoj glavi. Ego je sve ono što nas odvaja od drugih, što prizivamo kao opis sopstvene različitosti. Ego je manifestacija naše duše u ovom materijalnom svetu. Ego je avatar koji duša živi na Zemlji i kroz koji uči sopstvene lekcije, kako bi se na kraju ciklusa zemaljskih inkarnacija, prosvetljena, vratila u svoje prirodno stanje. Stanje prosvetljenosti je stanje u kome je ego prozren, osvešćen i koji nad individuom više nema nikakvu kontrolu. Osoba prosvetljena živi neprekidno u visokim vibracijama, dok svi drugi variraju.

Koje su to emocije, u stvari, nosioci niskih vibracija? To su sve one emocije koje čine da se osećate loše ili da ne postupate u skladu sa svojom dušom, kao što su stid, krivica, apatija, žaljenje, strah, željenje, ljutnja i ponos. Sve ove emocije negativnih vibracija hrana su za vaš ego, zato je tako lako zaglaviti se u njima i zato one traže neprekidno ulaganje, jer, realno, ni jedna od navedenih emocija ne može da opstane bez hrane, bez konstantnog stimulusa, evociranja loših momenata kojima ih potkrepljujemo i jačamo, istovremeno jačajući samo sopstveni ego i sve više se udaljavajući od duše. Nasuprot ovim emocijama, stoje emocije visokih vibracije koje su, od najniže vibracije ka najvišoj: hrabrost, neutralnost, marljivost, prihvatanje, razumevanje, ljubav, radost, mir i saosećanje i naravno, prosvetljenje.

Dok emocije niskih vibracija predstavljaju hranu za ego, emocije visokih vibracija hrana su za našu dušu, za naše istinsko sopstvo.

Kako promeniti vibraciju sopstvenih misli?

Većina ljudi posmatra ovaj svet kao kaznu, kao mesto puno patnje, kao arenu u kojoj su samo retki pobednici, većina je nezadovoljna, žali se, vidi ružno oko sebe, tugu, bol, nepravdu, patnju, glad, siromaštvo, nemoć, bolest i svoje misli neprekidno vrti oko navedenih tema. Sa druge strane, postoje oni, svesni svega teškog i tužnog na svetu, ali koji oko sebe vide sreću, ljubav, mir, posvećenost, svest, čudo života, lepotu prirode i svoje misli okupiraju, većinom tim pozitivnim temama. Obe osobe žive na istoj planeti, u istoj zemlji, gradu, društvu, kulturi… Jedna osoba je većinom nesrećna, druga je većinom srećna. Jedina razlika između ove dve osobe je u načinu posmatranja sveta oko sebe, u načinu na koji se misaoni tok odvija u njihovoj glavi, u fokusu koji drže u svojim mislima.

Ukoliko svoj fokus držimo na negativnom i sami ćemo biti negativni, širićemo oko sebe negativnu vibraciju i privlačiti sebi stvari, ljude i događaje čija vibracija se poklapa sa našom – negativne i naš će život biti jedan neprekidni točak tamnih misli i osećaja. Sa druge strane, ako nam je fokus pozitivan, takva će biti i naša vibracija, kao i sve ono što ulazi u naš život.

Puno puta u životu mi je „zaparala“ uši rečenica:„Ja sam takav/takva“, u situacijama kada bi ljudi objašnjavali ili opravdavali sebe, greške koje prave, uvrede koje nanose drugima, povređivanja, sebičnost i još mnogo sličnih situacija ili ličnih mana. Reći „ja sam takav“ i odbiti svaki rad na sebi, u svetu u kome je promena jedina izvesnost, potpuni je apsurd. Sve na ovom svetu je podložno promeni, sve na ovom svetu se menja, a mi sami, ponajviše. Svet koji mi vidimo oko sebe, postoji samo u našoj glavi. Svi drugi svet vide na drugačiji način, sebi svojstven. Naš svet je refleksija naše unutrašnjosti. Naše misli i svet oko nas neodvojivo su povezani, sami smo kreatori svog univerzuma. Mi, stanovnici ove divne plavo-zelene planete, zapravo smo osam milijardi duša kroz koje univerzum osvešćuje sam sebe. Više od osam milijardi manifestacija jedne univerzalne svesti. Sami birate, u zavisnosti od sopstvenih misli da li će vaša manifestacija univerzuma biti svet boli i patnje ili svet ljubavi i mira.

Kako menjamo naše misli, svet se menja. Zagledajte se duboko u sebe, u tišini, pokušajte da ućutite svoj um i posmatrajte svoje misli. One nadolaze, jedna po jedna, mimo vaše volje. Vi ih posmatrate, vi ne upravljate njima, pa samim tim – one nisu vi. One su program u vama, vaš najvažniji program jer on kreira vaš život.

Misli niske vibracije u velikoj većini dolaze od našeg razmišljanja o prošlosti ili naših briga za budućnost. Razmišljanja o prošlosti i budućnosti direktan su produkt veštački nametnutog sistema prolaznosti vremena u kome boravimo. Postoji samo jedno vreme – sadašnje i mi, koji prolazimo kroz njega. Sve ostalo varka je uma. Jedan od načina za transformisanje negativnih misli u pozitivne je boravak u sadašnjem trenutku. Pokušajte, što češće možete, da boravite u momentu svim svojim čulima. Obratite pažnju na temperaturu vazduha na vašoj koži, u vašim nozdrvama, obratite pažnju na teksturu predmeta oko sebe, dodir odeće na telu, obratite pažnju na mirise koji se šire vazduhom, osluškujte zvuke oko sebe, posmatrajte bez prosuđivanja, budite sasvim u ukusu hrane koju konzumirate, samo svedočite trenutku i videćete kako se svet oko vas menja, postaje življi, ispunjeniji, prepun značenja. Ne, brige se neće same rešiti, znam, ali će se rešiti i bez vašeg povišenog pritiska, napada anksioznosti, depresije i sličnih stanja koja nas obuzimaju kada živimo pod stalnim stresom i brigama. Mir nam ne može niko drugi doneti, on je sveto mesto u nama, u tišini našeg uma. Mir je težnja i želja svih nas u životu i stanje vrlo visoke vibracije, koji da bismo dostigli moramo proći kroz procese prevazilaženja sopstvenih strahova, ljutnji, zameranja, neispunjenih želja, moramo proći kroz proces prihvatanja, kako bismo kroz razumevanje, saosećanje i ljubav dostigli mir sopstvene duše i život ispunjen lepim trenucima, pozitivnim vibracijama, srećom, ljubavlju, izobiljem svake vrste.

Prihvatanje je ključna radnja za postizanje mira i život u visokim vibracijama. Život nam donosi različita iskustva – prijatna i manje prijatna, različite ljude – dobre i manje dobre, pa umesto da kao što smo navikli jadikujemo nad sopstvenom sudbinom, kada stvari ne idu onako kako bismo želeli, pokušajmo da prihvatimo novonastalu situaciju i da vidimo šta iz nje možemo da naučimo. Kako se ona uklapa u čitavu našu priču? Šta nam ta situacija poručuje? Šta odatle možemo da naučimo? Pokušajmo da na uvredu ne odgovorimo uvredom, no samo svedočenjem situaciji u kojoj se nalazimo. Kada na uvredu odgovorimo uvredom, započinjemo lanac ružnih stvari, koji je mogao da nestane u samom nastanku, samo da smo progutali svoj ponos (niska vibracija) u trenutku ljutnje (niska vibracija) kada je naš ego (hrani se niskim vibracijama) bio povređen. Nadilaženje ega, čistom svešću, samo je trenutak samokontrole koji nas može sačuvati od mnogo trenutaka žaljenja, kajanja, ljutnje, razočarenja, tuge, besa, osvete i sličnih niskih vibracija. Prihvatanje svega što nam život donosi, ključno je. Svest da će sve proći, kako dobro, tako i loše mora biti prisutna kao svetlost vodilja u tamnim trenucima i kao uzemljenje u momentima kada poželimo da poletimo… Sve prolazi, lekcije ostaju…

Ukoliko verujete u boga, kako god ga zamišljali ili nazivali, onda bi prihvatanje moralo da vam bude blisko. Sve na ovom svetu se dešava sa razlogom i za naše najveće dobro. Sve na ovome svetu daruje nam lekcije i iskustva koja su našoj duši potrebna, koje je došla na ovaj svet da nauči. Sve na ovome svetu dešava se, ne nama, nego zbog nas. Sve na ovom čarobnom svetu, za čiju čaroliju su naša dva oka slepa, sve je namenjeno nama. Bog se nalazi u svakoj čestici univerzuma. Danas, u dvadeset prvom veku, u doba ekspanzije nauke i ekspanzije duhovnosti, danas je biti nevernik čisto odbijanje onoga što zdrav razum nameće. Duhovnost i nauka nisu kontradiktorne, one se nadopunjuju, one jedna drugu potkrepljuju i stvaraju čvrst osnov za novi svet ka kojem polako plovimo…
Novi svet, kojim upravlja nova svest, blansirana, proširena, razvijena, harmonična sa prirodom…

Leave a Reply