Uncategorized

Probudite se, Srbi!

Probudite se, Srbi iz čitavog sveta! Niste li ponosni što imamo gen najstariji na svetu? Niste li ponosni što smo dočekali 7524. godinu Gospodnju od kada beležimo godine? Niste li ponosni na svoj Kalendar, na svoju Vinčansku kulturu, na svoje pretke i svoje bogove? Niste li ponosni na kolevku civilizacije koju su naši preci izneli na svojim plećima i ostavili nam zapis o svojim delima u našem genetskom kodu?