PRIČE

Mig svevidećeg oka

Godinama kasnije, dok se kućio i podizao decu, sve svoje slobodno vreme je ispunjavao razmišljanjem o tome na koji je način čovek večan, što je jedna od najznačajnijih impresija njegovog ranog prosvetljenja i što je dobio kao projekciju iz više dimenzija. Tražio je neku Božiju logiku, odnosno matematiku, ne sluteći da će to biti sama… Pročitajte više Mig svevidećeg oka