KUNDALINI, Uncategorized

Životna sila – kundalini energija

Životna energija, chi, orgon, prana što su sve nazivi iste stvari; prožima sve, a nevidljiva je golim okom. Jezikom moderne fizike, tamna energija sačinjava 68 procenata kosmosa; lično verujem da je ova energija ekvivalent kundalini, opisana rečnikom fizike. 27 procenata kosmosa je tamna materija, za šta verujem da je ekvivalent astralnom nivou stvarnosti tj. kvantnomehaničkom nivou u čoveku i kosmosu. Ostatak nama čulima vidljive i instrumentima merljive materije iznosi svega 5 procenata.

Zamislite i osvestite ove brojke! Ovo potpuno odgovara jogičkim i alhemičarskim tajnama i zakonima koji govore da je najveće blago u čoveku tajno i nevidljivo – njegova viša svest, podsvest i životna energija kundalini, a fizički deo samo mali deo kreacije (gore spomenutih 5 procenata).

Kundalini sila oživljava nepokretno i transformiše pokretno, kako bi se stvorilo nešto novo u čoveku i kosmosu i u stalnom je polarnom ili nadopunjavajućem odnosu sa svešću. U hindu mitološkoj kosmologiji to je odnos Šive i Šakti. U čoveku najveći deo kundalini energije pokreću i sadrže u sebi emocije, zatim misli, slike i verovanja u astralnom (energetskom) telu (psihi), pa zatim fizički (ćelijski) naboj energije. Odnosi i procenti ovoga se razlikuju od čoveka do čoveka u zavisnosti od njegovog stanja svesti, ukupne karme, genetike, itd… Svest je u polarnom odnosu sa energijom (samo mali deo energije hrani svesnost) do trenutka prosvetljenja, tada dolazi do ujedinjenja svesti i energije koje se manifestuje kao direktno iskustvo istine u kome suprotnosti u MEVP-u (materija, energija,vreme, prostor) nestaju za kraće ili duže vreme. To ima svoje posledice na emocije, um i telo. Kundalini nije toliko teško probuditi, manifestracija snažnog strujanja energije u telu i oko tela, bridenja u telu i blještavila u prostoru svesti, može se ostvariti relativno brzo. Kosmos ovo omogućava kako bi čovek lakše osetio cilj, a to je totalna svest. Međutim, promena i čišćenje lične matrice MEVP-a u umu i podsvesti koja bi omogućila dugotrajno harmonično stanje tela i duše uz visoko stanje svesti, zahteva malo više truda. Za većinu ljudi to je intenzivna duhovna praksa (ozbiljan svakodnevni rad na sebi) u trajanju od 3 do 10 godina. i posle toga rad se ne završava pošto je kosmos (tao) u stalnoj promeni i zahteva prilagođavanje bića usprkos harmoničnosti. Kundalini je poput benzina ili goriva, manifestacija ili ispoljenje je direktno zavisno od potrošača, stanja i tipa bića i svesti. Ako je pažnja većinom u svesti usmerena u fizičko, energija će ići u pravcu fizičkog; ako je usmerena u duhovno, energija će ići u duhovno; zato je balans u duhovnom radu izuzetno važan. Meditaciju valja uravnotežiti sa fizičkom i mentalnom aktivnošću. Još važnije, ako želite istinsku spoznaju i harmoniju morate uložiti u to značajno vreme i energiju. 10 minuta meditacije dnevno i 10 minuta afirmacija je odlično, međutim to ni izblizu nije dovoljno za prevazilaženje karme ili prosvetljenje. Kosmos je pošten, koliko uložiš toliko dobijaš, pod uslovom da je taj napor znalački usmeren.

Pitaju me ljudi: “Koliko često radiš jogu?”. Ja odgovaram da radim jogu 24h dnevno svaki dan. “Kako to?”, odgovaraju sa čuđenjem, misleći da se šalim. Joga je proces svesnosti koji se kod napretka na putu pretvara u stalno stanje održavanja svesnosti. Sve je joga, to jest proces razvoja svesnosti, čak i ovi napisani redovi i onaj ko ih čita. Kosmičko klatno je uvek u previranju i čak i ostvaren i iskusan majstor u procesima razvoja svesti mora da održava svoje visoko stanje svesti redovnom praksom. Tu nema mesta za lenjost. U zavisnosti od toga kakva frekvencija svesti, misli i osećanja prati tok energije, ona može biti prosvetljujuća, inspirišuća, stvaralačka i isceljujuća. isto tako u niskom stanju svesti može biti izuzetno destruktivna.

Energija ispunjena negativnim emocijama postaje toksična za samu osobu kao i za ljude oko nje. Wilhelm Reich je radio biofizičke eksperimente u svojoj laboratoriji u Oregonu. Nekoliko mikrograma radioaktivne materije stavio je u orgonski akumulator (uređaj za akumulaciju bioenergije), a bioenergija iz akumulatora je pojačala radioaktivne efekte bezbroj puta. Čitav kompleks je bio zatrovan, kao i svi zaposleni, trajalo je danima dok se toksični efekti nisu smanjili. Zaključak je da životna energija multiplikuje ono sa čime dođe u kontakt dajući mu dodatnu snagu. Zato je od posebne važnosti da kundalini ne budi na silu osoba koja nije razrešila glavninu svojih negativnih emocija i ona koja se nije naučila vrlini oprosta i otpuštanja. Takođe, veoma je važna čistota srca (nevinost namera, dobrota i razvoj vrlina). Nje nema ako smo još uvek pod vlašću ego motiva, takmičenja sa drugima, sujete, sebičnih interesa i opsesivne želje za slavom, novcem ili moćima. Sve ove stvari mogu uspešno da se ostvare pojačanom energijom kundalini i isto tako uspešno će opteretiti vaš karmički račun. Ovo ne znači da ne treba da težite uspehu u životu i duhovnosti, nego o načinu na koji to činite i sa kakvim motivima.

Ako želite da doprinesete svetu, pomažete ljudima, stvarate, razmenjujete vrednosti, itd. i sve to sa iskrenom željom za istinom i ljubavi onda za vas nema prepreka, vi ste spremni i uz malo pripremnog treninga i redovnu praksu u radu sa životnom energijom i samospoznajom možete da počnete sa vašom kundalini avanturom.

Leave a Reply