BUĐENJE SVESTI, Uncategorized

Meditacija – put ka sopstvu

Meditacija je, izvesno, najmoćnije sredstvo za promenu naše energije i svesti. Meditacija je svesno ulaženje u trans stanje u kome možemo uspešno da utičemo na polje energije, moždanu frekvenciju, stanje uma i misli, kao i da uspešno konektujemo pročistimo i harmonizujemo svoju podsvest. Meditacija je veština, tehnika i kao svaka veština može postati i umetnost i izvor inspiracije. Ili bolje rečeno, uz pomoć meditacije možemo lako konektovati izvor istine i inspiracije koji se nalazi u našoj svesti i podsvesti, koje meditacija dovodi u sklad i pozitivno funkcionišuću celinu. Postoji više načina na koji se može postići meditativni trans ili stanje u kome telo spava a svest ostaje prisutna. Osnova svakog transa jeste lagano usmeravanje uma prema stanju ritma i opuštenosti, progresivna relaksacija tela i određeni ritam misli i daha. Vi zapravo pokušavate da zaspite a da ne izgubite svesnost.

Stepen korisnosti meditativnog procesa zavisi od mnogih faktora, opšteg znanja o psiho energetici, stanja svesti, i načina na koji se meditativni trans koristi. Kao što znamo postoji veliki broj tipova i metoda meditacije čak i u davnoj tradiciji ove veštine. Različite joga škole podučavale su različite stilove u skladu sa njihovom filozofijom i učenjem. Tantričke, budističke, tibetanske, kineske tao, kao i razne modernije varijante itd. U najužem tradicionalnom istočnjačkom smislu sve one imaju zajedničko da im je osnovni cilj postizanje jedinstva sa apsolutom, totalnom svešću (direktno iskustvo istine) uz isključenje ego procesa (misli). Molitveni trans zapadnih škola religije (iako su i one poreklom sa bliskog istoka) je u suštini mantra joga koja dovodi do transa, monah ponavlja molitve i stvara određeno prijemčivo stanje uma u skladu sa učenjem. Međutim tradicionalno u Indiji, a danas i drugde u svetu je tehnika i sistematizacija procesa i vežbi meditacije otišla mnogo dalje kao i broj metoda i učenja. Razlika između religioznog pristupa i samospoznaje je u tome da se u samospoznaji biću ne nude gotovi odgovori nego osnovne smernice i tehnologija za upoznavanje sebe, a onda kroz rast osoba iz sebe rascvetava istinu, svesnost i kreativnost zadržavajući individualnu svesnost i stil, a bivajući u miru sa svetom u sebi i oko sebe.

Meditacija može da se izvodi u bilo koje vreme kada za nju imate vremena, a bilo bi poželjno da to bude svakodnevno. Tradicionalno najzastupljenija vremena su u vreme izlaska i zalaska sunca kada su solarna strujanja veoma povoljna, kao i u ponoć gde je svest otvorena ka zračenju zvezda. Minimalno vreme trajanja je 10tak minuta ali valjalo bi težiti redovnoj meditaciji od barem pola sata. Za neki mnogo ozbiljniji i brži duhovni napredak dve meditacije dnevno od po 45min do sat vremena, ponekad i duže. Lično preporučujem polu ležeći položaj za meditiranje ali možete i sedeti pa i ležati na leđima ako niste skloni da brzo zaspite. Dobro je da imate isto mesto na kome redovno meditirate jer će vaša podsvest povezati to mesto sa meditativnim vibracijama koje će same sebe vremenom pojačavati. Uvek pre meditacije potpuno isključite elektronske uređaje, telefon, i osigurajte se da vas niko neće prekidati. Neposredno pre nego što se smestite u položaj za meditaciju malo se istegnite, posebno one delove tela gde ste skloni da osećate zategnutost ili tenziju. Ukoliko ste skloni privlačenju i upijanju tuđih energija ili ekstra senzitivni na astral, pre meditacije vizualizujte blještavu belu sferu svetlosti oko svog tela i izgovorite mentalno u sebi:“U ovom krugu božanske svesti i svetlosti, ja sam potpuno siguran (sigurna) i zaštićen (zaštićena)”. Posle toga nastavite sa meditacijom.

Sam proces laganog tonjenja u san uz održavanje svesnosti deluje poput upaljenog svetla u podrumskoj prostoriji. To samo po sebi menja vašu frekvenciju šireći vašu svest na nivou energije. Namestite se udobno i opustite redom delove tela. Zatim opušteno i bez mentalnog naprezanja pratite ritam disanja nekoliko minuta. Kada osetite da počinjete da tonete u san malo se priberite i osetite sebe kao posmatrača. Kao laganu lebdeću svest koja posmatra ceo proces. Telo spava, a vaša svest ostaje budna. Tipične prepreke na početku treninga meditacije su gomila misli i psihičkih slika koje naviru, stalni impuls tela ka pomeranju, ponekad i izbijanje u svest potisnutih emocija poput straha, besa, ili bola, tuge, itd. Da biste prošli kroz to na lakši način morate redovno u meditaciji trenirati stav svedočenja uz jasno osećanje i misao “ja sam duh i svest koji menja svoju frekvenciju svesti ka optimalnom stanju”. Misli usmerite ka izvoru “ja sada tonem ka centru svog bića u jasnu svetlost svesti koja me isceljuje, otvoren sam da slušam centar svog bića koji je totalna svest”. Dobri znaci i prvi pokazatelji napretka su usporavanje misli i sve manje osećanje tela. Mogu se osetiti blaga strujanja energije, ugodni trnci i osećanje nežnog bridenja, hlađenja, ljuljanja. Kada pronađete pravi ritam i svest se smiri u unutrašnjem prostoru počinje da se oseća mir koji ispunjava. Osetićete kao da vas nešto puni iznutra, i imaćete jasno osećanje sebe. To je početak puta, slede razgovori sa sopstvom i usmeravanje svog života u skladu sa unutrašnjim vođstvom, čišćenje zaostalih negativnih emotivnih naboja, kao i promena krutih stavova o sebi i životu koje imamo a koja nisu u službi ljubavi, svesti i života.

Leave a Reply