KUNDALINI, Uncategorized

Kundalini i treća čakra – o egu i moći volje

Buđenje kundalini energije u trećoj čakri mnogi smatraju „pravim“ buđenjem, jer dok se u prvoj čakri kundalini budi na nivou nesvesnog, u drugoj zadire u podsvesno, tek u trećoj čakri mi svesno percipiramo sopstveno iskustvo buđenja. Kada kundalini prodre u treću čakru, čakru solarnog pleksusa, Manipuru, čije ime se sa sanskrita prevodi kao „grad dragulja“, mi po prvi put osvešćujemo sebe, svoj smisao, svrhu, zabludu, uviđamo veličinu matriksa u kome živimo i otvaramo svoj um za jedno posve drugačije viđenje sveta.
Treća čakra, koja se još naziva i pupčanom, kako joj samo ime kaže, smeštena je u visini našeg pupka, na našoj kičmi i označava se žutom bojom, povezuje se sa simbolom Sunca i astralnim telom. Manipura upravlja našom voljom, egom i samopoštovanjem. Ona je centar lične moći i sopstvene transformacije. Kroz manipuru smo po prvi put u stanju da osvestimo povezanost svih i svega na ovome svetu, da osvestimo sopstvenu božansku prirodu, kao i da po prvi put shvatimo koncept boga, univerzuma, duše, svesti. Na nivou manipure, doživljavamo spiritualna iskustva koja nam pomažu da teorijsko znanje koje imamo o bogu, univerzumu, jednosti svega, postane iskustveno i u potpunosti nam promeni percepciju. Manipura je čakra sopstvene transformacije, aktivirana i čista, ona našu samovažnost, ponos, zavist menja u svest o sebi, skromnost i velikodušnost, našu letargiju i lenjost u posvećenost ciljevima i polet, ona nam pomaže da sebe sagledamo na jedan potpuno nov način i da svesno pristupimo građenju života kakav želimo, aktivirajući lančanu reakciju u započetom procesu lične transformacije. Maske našeg ega padaju, usađeni programi polako nestaju i ispod svega što na sebi nosimo uslovljeni odrastanjem, vaspitanjem, uticajima društva pojavljujemo se po prvi put sasvim autentični, svoji, oslobođeni stega i tabua.
O EGU
Najkraće i najopštije rečeno, naš ego predstavlja sve ono što mi mislimo da jesmo, naše percipiranje sebe, sopstvene samovažnosti, svega onoga što podvodimo pod JA. Ego je naša slika u svetu u kome živimo, avatar u kome se naša duša rodila na ovom zemaljskom svetu i kojeg teži da osvesti u pokušaju da sebe u potpunosti izrazi. Ego je onaj koji se uvek brani, ljuti, opravdava, oseća uvređenim, ego je onaj koji napada, provocira, vređa, ego je onaj koji stvara očekivanja kako bi patio kada ne budu ispunjena, ego je uzrok sveg zlog i lošeg na ovome svetu. Ego je naš najveći neprijatelj u životu, sve dok ga ne osvestimo, prevaziđemo i učinimo sopstvenim saveznikom, dok ga ne postavimo na svoje mesto i oduzmemo mu moć vladanja našim životom. Ego je naša najveća prepreka u procesu spoznaje boga, našeg sopstvenog buđenja i uzdizanja. Ego je đavo, tama na ovom svetu, dok kroz našu dušu božanska svetlost osvetljava svaki mračni kutak u nama.
Ego nikada nije zadovoljan. Ego uvek hoće još, ego traži odobravanja i priznanja, ego uvek hoće više, bolje, egu nikada nije dosta. Ego je glas u vašoj glavi koji vam govori da niste dovoljno dobri, da je neko drugi bolji od vas, da nećete uspeti, da se nećete ostvariti, da nećete biti voljeni, da to što radite nije u redu, da to što želite nije u redu, ego je uvek u negaciji. Ego misli da sve zna, a zapravo, ako bolje pogledate, ego zna samo ono čemu ste ga vi u životu naučili. On barata samo poznatim stvarima, dok ga nepoznato užasava i sve čini da vas onemogući kada želite da se otisnete u njemu strano. Ego je veštačka tvorevina, program života na zemlji, gde ono što je naučeno osvesti sebe i živi u uverenju da je ono onaj koji uči. Ne. Ego je naučen, a onaj koji uči, to ste vi, to je vaša esencija, bit, vaša duša, koja je došla da uči, kroz ego. Kada kundalini prodre u manipuru vi osvešćujete ovu razliku.
Kroz spiritualna iskustva kroz koja prolazimo kada kundalini prodre u manipuru, kada osvestimo da smo zaista, na ovome svetu samo jedan deo nečega mnogo većeg od nas samih, proces uviđanja sopstvenog ega i sopstvene duše je nešto sa čim se moramo suočiti, neminovan. Odjednom, mi znamo, iskustveno, da ništa nije onako kako izgleda, da živimo snove i sanjamo stvarnost, da smo samo jedan neuron jednog velikog mozga, jedne beskrajne svesti koju nazivamo bogom. Takvo iskustvo, uvid u našu povezanost sa svim živim na ovome svetu, ali i naš smisao i svrhu,  čini proces sagledavanja ega i sebe kao avatara, neminovnim, ali i lakšim za razumevanje, prihvatanje i prevazilaženje vezanosti sopstvenog identiteta za ego. Odjednom, po prvi put u životu, usuđujemo se da postanemo sasvim autentični, svoji, da razotkrivamo jedan po jedan program koji je u nas usađen, da brišemo beskorisno i zamenjujemo sa korisnim, da prihvatimo i prihvatamo sve što jesmo i sve druge onakvima kakvi jesu. Velika je istina da ne možete menjati nikoga, sem sebe, ali kada menjate sebe, menjaju se i svi ostali. U stalnoj međusobnoj interakciji sa ljudima sa kojima se u životu susrećemo, svaki naš gest usmeren ka nekome izaziva određenu reakciju. Kada vi promenite svoj stav prema drugima i drugi će menjati svoj stav prema vama. Svaka akcija stvara reakciju i baš taj zakon osnov je našeg funkcionisanja na ovome svetu. Nikada nisu krivi svi drugi i nikada nije problem u svima ostalima, problem je uvek u vama. Osvešćivanjem toga i preuzimanjem odgovornosti za svoj život, mi se menjamo i počinjemo svesno da gradimo novi nivo odnosa prema sebi i prema drugima. U procesu naše transformacije, duhovnog osveštavanja koje se dešava baš u manipuri, mi odjednom otkrivamo sebe, prihvatamo sebe i učimo da volimo sebe, pravog, istinskog, ispod svih naučenih maski i kalupa. Kada prihvatimo sebe, takve kakvi jesmo, prihvatamo i druge, baš takvim kakvi jesu, svesni da smo svi posve različiti, sa različitim osnovama, talentima, iskustvima, životnim pričama, smislom i svrhom u ovom svetu i da smo svi jednako važni u velikom točku sudbine, jedini takvi, autentični, posebni, posve svoji… Da bismo voleli sebe, moramo se prvo poznavati. Da bismo sebe upoznali, moramo ukloniti ego-avatar nazvan našim imenom i pronaći pravog sebe, a tada, usmeravajući kundalini ka srčanoj čakri, pružiti sebi svu ljubav koja nam je potrebna da izleči svaku ranu, da izbriše svaku karmu.
O MOĆI VOLJE
Kada kundalini energija prodre kroz treću, pupčanu čakru, te osvestite svoje mesto, smisao i svrhu i promenite pogled na svet oko vas, Zemlja je sasvim drugačije mesto, prepuno smisla koji samo čeka da bude razotkriven. Kada razotkrijete sopstveni ego, koji je uvek ispred ili iza u vremenu, uvek u pričama iz prošlosti, slikama i planovima za budućnost ili u tuđim očima, vi učite da boravite u ovde i sada i da svaki trenutak, koji se nikada neće ponoviti proživljavate u potpunosti. Vi ste koncentrisani i posvećeni onome što radite. Vi imate potrebu da se izrazite, da budete od koristi, da rastete i razvijate se, svakim danom u svakom smislu. Odjednom, počinjete da nalazite zadovoljstvo u svakom trenutku, da uživate u svakom udisaju, da upijate svaki miris, svaki zvuk, odjednom, vaše misli nisu opterećene prošlošću ili budućnošću već se hrane punoćom svakog trenutka koji sada živite. Sve što radite može da postane meditacija i svaki trenutak, neponovljiv, tada biva u potpunosti proživljen. Čista čakra solarnog pleksusa, daje vam poleta i energije da sve što započinjete i završite, pokreće vas iz inercije i tera na akciju, daje vam volju da se nosite sa svim što stoji ispred vas i dar da u svakom trenutku pronađete neki viši smisao i svrhu, lekciju za sebe. Radujete se malim stvarima i uživate u svakom novom danu. Zajedno sa aktiviranjem moći volje u vama, aktivna manipura daje vam i snagu da donosite teške odluke i da iza njih stojite. Imate jasno izražen smisao za ispravno i pogrešno i uviđate širu sliku svega, stvari posmatrate u kontekstu sa svim ostalim. Ništa nije dobro ili loše. Sve je dobro, premda ne izgleda tako uvek. Ali to je samo do nas i naše ograničenosti da sagledamo širu perspektivu. Kundalini u manipuri daje nam uvid u širu sliku i snagu da se nosimo sa svakim uvidom sa kojim se suočimo. Kroz treću čakru, mi intuitivno osetimo ispravno i pogrešno, učimo da razlikujemo osećaje koji se u traćoj čakri javljaju i da se prepustimo višoj volji, sebi, bogu, sopstvenoj istini i sudbini. Treća čakra, aktivirana kundalini energijom, daje nam volju da se iz dana u dan nosimo sa svim životnim izazovima, snagu da sledimo svoj put i sopstvena uverenja, da prevaziđemo sopstvene strahove i ograničenja i stabilniji, svesniji sebe i svog značaja, nastavimo da rastemo na životnom putu oslobođenja sopstvene duše.
 
 
 
 

Leave a Reply